LEDER: Bra med fornying for frivillighet

NYE MULIGHETER: Kanskje frivilligsentralen på Tromøy kan legge til rette for større prosjekter som gagner hele øya. I Tvedestrand har gode søknadsskrivere fått millionbeløp til å realisere badeanlegg midt i byen. På Tromøy har vi vårt eget Kjenna ... Foto: Esben Holm EskelundNYE MULIGHETER: Kanskje frivilligsentralen på Tromøy kan legge til rette for større prosjekter som gagner hele øya. I Tvedestrand har gode søknadsskrivere fått millionbeløp til å realisere badeanlegg midt i byen. På Tromøy har vi vårt eget Kjenna ... Foto: Esben Holm Eskelund

Frivilligheten har fått et nytt fundament. Det kan bli bra for øya.

Tromøy Frivilligsentral har blitt en egen stiftelse og et nytt styre er kommet på plass. Det skjedde i forrige uke etter at helselaget på Tromøy i vår avsluttet sitt eierskap til sentralen. Helselaget skal ha ha all honnør for at øya i det hele tatt har hatt en frivilligsentral gjennom et tiår og for å gi muligheten til at arbeidet kan videreføres og ikke minst utvikles. Det var ingen offisielle sure miner da den vennlige skilsmissen fant sted.

En grunn for at helselaget ikke ville drive og eie frivilligsentralen lenger er fordi Nasjonalforeningen for folkehelsen på landsplan har oppfordret helselag om å ikke sitte med eierskap og arbeidsgiveransvar. Gjennom å eie og drive frivilligsentralen på Tromøy var helselaget her nettopp eksponert for det. En annen grunn er at innholdet i begrepet frivillighet oppfattes ulikt, noe som i sin tur kunne ha gitt store konflikter og samarbeidsproblemer.

Frivilligsentralen ble startet litt som en «vaktmester»-service, der en kunne henvende seg for å få hjelp til å løse praktiske problemer. I tillegg skulle det være grupper for ulike aktiviteter, der en kunne komme for å være sosial og treffe andre mennesker i nærmiljøet. Siden sentralen første gang så dagens lys har behovene endret seg. Frivilligsentralen er blitt til noe mye mer enn et sted man generelt kan ringe for å få måkt snø. «Vaktmesterne» sitter ikke parate til å rykke ut med spader og strøsand. Innholdet har endret seg til å bli en sentral som skal være til støtte og utvikling for lokalsamfunnet. Det kan bli veldig bra for Tromøy.

I frivilligsentralens nye styre er det representanter fra flere steder på Tromøy. Både øst og vest er godt representert. Det er både geografisk og kompetansemessig god spredning blant medlemmene. Det er veldig gledelig at Lokalavisen Geita fikk gehør for et innspill om at det må sitte en ungdomsrepresentant fra 9.- eller 10.-klasse fra ungdomsskolen i styret. Det er viktig å ta vare på øyas unge innbyggere og lytte til hva de har å si.

Frivilligsentralen som enestående stiftelse kan bli veldig bra for Tromøy. Det kan settes i gang større prosjekter for å gjøre Tromøy til et enda bedre sted å bo og leve. Kreftene kan settes inn på tiltak som vil gagne mange på en gang. Et eksempel kan være Tvedestrand. Der borte har frivilligsentralen etter pengestøtte fra Gjensidigestiftelsen etablert et stort badeanlegg på Tjenna midt i sentrum av byen. Badeanlegget drar turister fra hele Sørlandet og også østafjells fra. Et slikt prosjekt kan realiseres i vårt eget Kjenna – på Brattekleiv. Eller som et flytende saltvannsanlegg i f.eks Hovekilen. Ved siden av må frivilligsentralen aldri slutte med de sosiale møteplassene som allerede finnes, som turdager, seniorkafé og ulike arbeids- og håndarbeidsgrupper.

Men de gode kreftene må få mulighet til å jobbe litt mer overordnet for å gi grobunn til fremvekst av skikkelig gode nærmiljøer.

Esben Holm Eskelund

Esben Holm Eskelund

Lokalavisen Geita
Denne artikkelen er 6 år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.