LEDER: Dagsturhytte, ja takk, men …

DAGSTURHYTTE: Går man inn for å bygge dagsturhytte i Arendal på Tromøy, bør den ikke settes opp på Hoveodden. Her er et glimrende alternativ. ArkivfotoDAGSTURHYTTE: Går man inn for å bygge dagsturhytte i Arendal på Tromøy, bør den ikke settes opp på Hoveodden. Her er et glimrende alternativ. Arkivfoto

Allerede på illustrasjonsstadiet er dagsturhytte i Arendal plassert på Hoveodden. Der bør den ikke stå. Tvert imot finnes det en annen flott plass på øya å bygge.

Rådmannen anbefaler bystyret til å bli med på Agder fylkeskommunes prosjekt med å bygge dagsturhytte. Det skal være en hytte som er lik i 25 kommuner, og som skal være lett tilgjengelig. Allerede i illustrasjonsstadiet har Hoveodden blitt presentert som plassering. Helt tilfeldig, ifølge prosjektlederen i Agder fylkeskommune.

Men om politikerne vedtar å bli med på det helsebringende prosjektet, bør ikke en dagsturhytte bygges på Hoveodden. Under andre omstendigheter med mindre press på naturområdet, kunne en slik plassering være fantastisk. Men med tanke på hvor stort besøkstrykk det er på Hoveodden, Spornes og Sandum uten en slik attraksjon bør den bygges et annet sted, om den absolutt må ligge på Tromøy. Om planene for Arendal Herregaard og campingområdet på Hove realiseres, er det grunn til å tro at det vil bli enda mer belastende både for bomiljøet og naturmiljøet om enda flere skal på tur her.

Det er flere andre områder i Arendal som kan egne seg for en slik hytte. På Tromøy står de i kø, men en plassering utmerker seg, om det er på vår øy den skal stå.

Lokalavisen Geita ser for seg at det på Gitmertangen på Øyna eller i området ved Fredensborg-varden like ved, er en super plass å sette opp en slik hytte. Det vil innfri kriteriet om at hytta skal ta 20 til 45 minutter å gå til. I tillegg vil den ligge ved en etablert Kyststi, ligge i et kulturhistorisk viktig område,  by både på spektakulær nasjonalparkutsyn og ikke minst gi besøkende fantastiske naturopplevelser enten det høst og storm eller sommer og stille. Det bør også være mulig for kommunen å kunne legge til rette for ytterligere parkeringsplasser for offentligheten på Øyna.

Besøkstrøkket på Tromøy er veldig flott for veldig mange, men også en utfordring. Det er behov for å spre besøkende ut over hele øya og ikke konsentrere alt rundt Hoveodden. Samtidig kan en plassering på Øyna gi insentiv til å få i gang en etterlengtet, fungerende kollektivforbindelse til den østligste delen av Tromøy, hvor tilbudet stadig knappes inn.

Esben Holm Eskelund

Esben Holm Eskelund

 

 

 

 

Lokalavisen Geita
Denne artikkelen er 3 år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.