LEDER: De viktige, mindre tingene

TRAFIKKSIKKERHET: Trafikksikkerhetsutvalget i bystyret farter nå rundt for å se på mindre tiltak, som kan være med på å bedre trafikksikkerheten. Sist uke var utvalget blant annet på Sandnes skole, der det til tider er kaotisk på tidspunktene for bringing og henting. Foto: Esben Holm EskelundTRAFIKKSIKKERHET: Trafikksikkerhetsutvalget i bystyret farter nå rundt for å se på mindre tiltak, som kan være med på å bedre trafikksikkerheten. Sist uke var utvalget blant annet på Sandnes skole, der det til tider er kaotisk på tidspunktene for bringing og henting. Foto: Esben Holm Eskelund
Annonse:

Trafikksikkerhet handler ofte om små tilrettelegginger, som kan gjøre en stor forskjell.

Siden valget i fjor høst har trafikksikkerhet vært viktig for mange på Tromøy. Naturligvis også før den tid, men det var i opptakten til lokalvalget i september i fjor at trafikksikring ble veldig viktig. Etter valget har det heldigvis ikke blitt mindre viktig, fordi bystyret rask fikk på plass et trafikksikkerhetsutvalg. Det kom raskt i gang med prioritering av gang- og sykkelveiprosjekter inn til fylkeskommunen, som til syvende og sist gjør prioriteringene langs fylkesveiene våre. Revesandsveien står nå øverst på listen over veistrekninger i Arendal, der det er behov for gang- og sykkelvei aller mest.

Trafikksikkerhet er mye mer enn bare gang-, sykkelvei og skoleskyss. De siste ukene har trafikksikkerhetsutvalget, som består av Krfs Øystein Krogstad, Høyres Kristoffer Lyngvi-Østerhus, Frps Maurith Fagerland og Aps Arne Jenssen, hatt blikkene rettet mot de mindre tiltakene. De tiltakene som kan gjøres noe med i kommunens regi uten at det skal koste millioner av kroner og ta unødig lang tid å få gjort noe.

Det handler om gangfelt, fartsdumper, skilting, parkering og ikke minst enkel tydeliggjøring. Det er superbra at utvalget drar ut til mange av stedene som er spilt inn som utfordrende i høringsprosessen for innspill til trafikksikkerhetsplanen. Da kan de se med selvsyn stedene de har fått henvendelser og forslag om utbedring av. Det som synes å være litt dumt er at det fortsatt kommer inn innspill til vegvesenet, som ikke fanges opp av trafikksikkerhetspolitikerne. Flere innspill går på ønsker om nedsatt hastighet, tiltak som kan være svært effektive for å gjøre det tryggere og ferdes på og langs veien.

Et innspill til tiltak for trafikksikkerhet bør også være holdninger. En holdningskampanje om trafikksikkerhet rettet mot området der man bor og ferdes mye er det ingen som har vondt av.

Det er akkurat nå politikerne har tid og anledning til å se og å lytte, det er også nå man helt sikkert kan henvende seg til disse politikerne med innspill og ønsker. Forhåpentligvis får politikerne på den andre siden av arbeidet også ressurser til å starte utbedringer av mange mindre trafikksikkerhetstiltak. På Tromøy har begge foreldreutvalgene ved skolene vært eksemplariske og rettet mange innspill og forslag. Fra velforeningene er det også kommet innspill. Kanskje dekker ikke innspillene herfra alle ønsker og forventninger, men for å ha kunnskap om mangler er det helt nødvendig at politikerne faktisk får vite om det.

På øya vår er det heldigvis langt mellom uhell og ulykker der myke trafikanter er involvert. Det er bare å krysse fingrene for at en hel rekke mindre tiltak kan bli gjennomført på kommunal grunn i hele kommunen innen neste sommer, så det blir enda lenger tidsintervall mellom hendelsene.

Esben Holm Eskelund

Esben Holm Eskelund

 

 

 

 

Lokalavisen Geita
Denne artikkelen er 2 år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.

Annonse: