LEDER: Den viktigste oppgaven

BUDSJETT: Budsjettforslaget for Arendal kommune 2018 viser en presset kommuneøkonomi. Foto: Esben Holm EskelundBUDSJETT: Budsjettforslaget for Arendal kommune 2018 viser en presset kommuneøkonomi. Foto: Esben Holm Eskelund

Burde prioritere kjerneoppgavene gjennom budsjettet.

Fempartiflertallet fikk gjennom sitt endringsforslag til budsjett- og handlingsplan for neste år og frem til 2022 sist torsdag. Det er et et budsjett der «småpenger» er blitt flyttet på for å gjøre alle til lags. Blant annet har skolebudsjettet fått et langt lavere kutt enn rådmannen foreslo. I stedet for å kutte med 9,6 millioner kroner, blir kuttet på 1,6 millioner kroner.

Det er bra at partiene ser viktigheten av å satse på skole. Det burde imidlertid vært prioritert med en enda høyere budsjettramme. Vi vet at blant annet Roligheden skoles samarbeidsutvalg er bekymret for at skolens drift vil være uforsvarlig neste år. Bekymringen ble sendt rådmannen og ordføreren før budsjettet ble vedtatt.

Etter budsjettvedtaket er som kjent budsjettene til kommunens skoler noe styrket. Det burde ikke være slik at lovpålagte oppgaver ikke blir fullt og helt finansiert. Skole er en av kommunens kjerneoppgaver. Barna er kommunens fremtid. Å kutte i satsingen på barna er ikke alltid det beste. Sannsynligvis blir det ytterligere dyrere å drive skole i Arendal utover neste år, så tilbakeføringen på åtte millioner kroner hvert av årene frem til og med 2022 er garantert ikke nok.

Derfor fremstår det som noe underlig at en ny festival på Hove får harde kroner over driftsbudsjettet. Den støtten skulle gis som dekning av leiekostnader av Hove-leiren, og burde kanskje bli effektuert på en annen måte. Når det er sagt,

er det svært positivt at Arendal kommune ser verdien i at det blåses nytt liv i festival-Hove, med alle de positive ringvirkningene det kan ha for hele kommunen.

I budsjettvedtaket er det lagt inn tilskudd til flere ulike gode formål de neste årene. Blant annet et tilskudd til NM i Gatefotball. Det er riktignok på bare 50.000 kroner, men burde kanskje ha vært en smal sak for kommunen å få noen med idealistisk vilje til å dekke utenfor kommunale budsjetter. At Godhetsfestivalen og Godhet Arendal skal få til sammen 200.000 kroner de fire neste årene og Evangeliesenter-kaféen likeså, synes underlig, når det er er langt fra kjerneoppgavene til kommunen. Frivillig innsats kan organiseres gjennom eksisterende kanaler.

Det er småpenger i den store sammenhengen, men det blir feil når kommunens oppgave er å gi innbyggerne lovpålagte tjenester og tilbud og ikke klarer å finne nok penger til det.

Noen ganger burde partiene la være å sende hilsener hjem. Det kommende budsjettåret er en slik gang.

 

Esben Holm Eskelund

Esben Holm Eskelund

Lokalavisen Geita
Denne artikkelen er 5 år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.