LEDER: Det går ikke an

KULTURKUTT: Det er neppe veldig trivelig å være kultursjef Linda Sætra i Arendal kommune denne høsten, det politikerne kan måtte vedta et radbrukket kulturbudsjett. ArkivfotoKULTURKUTT: Det er neppe veldig trivelig å være kultursjef Linda Sætra i Arendal kommune denne høsten, det politikerne kan måtte vedta et radbrukket kulturbudsjett. Arkivfoto

Arendal kommune sender penger rett vest, mens nærkulturen får lide hardt og brutalt. Det går ikke an.

Det kan umulig være bare flott å hete kultursjef i Arendal kommune nå. Med rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for de fire neste årene, har stillingen blitt en uriaspost. Den sittende kultursjefen er forhåpentligvis hardhudet nok til å tåle kulturprotestene fra innbyggerne. De burde for øvrig være langt mer høylytte.

De neste årene ligger det an til ytterligere nedskalering av kulturtilbudet i Arendal kommune: Et av de store utgiftssparende tiltakene er å nedbemanne i kulturlivet med tre årsverk, der også biblioteket konkret nevnes. I samfunnsutviklingskomiteen i forrige uke bekreftet kultursjefen at det mest sannsynlig ikke er mulig å redusere antallet ansatte med naturlig avgang. Det betyr at det ligger an til at mennesker mister jobben. Frem til 2024 mener rådmannen det er mulig å spare ca. 7,3 millioner kroner på kutte stillinger i kultursektoren.

Men det går lenger enn som så. Ifølge forslaget til budsjett for neste år foreslås det å kutte driftstilskudd til lag og foreninger helt. Det betyr for Tromøy sitt vedkommende at viktige overføringer fra kommunen til eksempelvis Tromøy skolemusikkorps blir borte. I det store bildet er det tale om kanskje 30- til 40.000 kroner mindre til å kjøpe utstyr og instrumenter til et stadig voksende skolekorps, som er en viktig fritidsaktivitet for barn og unge på øya. På 17. mai i koronaåret 2020 kunne korpsets over 20 unge musikanter glede øyas over 6.000 innbyggere med korpsmusikk på 15 steder, og Arendal kommune kunne skryte av fantastiske bilder.

Til sammen foreslås det kutt for neste år på 1,4 millioner kroner i driftstilskudd i alle retninger. Det rammer idrett, kor, korps, speidere, historielag og en hel rekke andre aktiviteter i hele kommunen.

«Intensjonen fra rådmannens side er å unngå at reduksjonen rammer barn og unges fritidstilbud.»

Setningen mener Lokalavisen Geita rådmannen kunne ha spart seg for å skrive i budsjettdokumentet. Det fremstår som bokstavrytteri.

Å kutte så dramatisk i allerede slukne lags- og foreningskasser vil direkte være med på å bidra til at barn og unges fritidstilbud blir dårligere. For det handler om langt mer enn stillingskutt sentralt i kultursektoren, det handler om å dra proppen ut av nærmiljøkulturen. Å plastre såret med en pott på ca. 400.000 kroner til fordeling ved behov fremstår som en parodi, med tanke på at rådmannen ønsker å øke tilskuddet til Kilden konserthus i Kristiansand til over 800.000 kroner i 2021.

Akkurat det har Arendal kommune tydeligvis råd til, mens lokalkulturen får lide hardt og brutalt. Det går ikke an.

Overføringskuttet vil også ramme breddeidretten, hvor flere hundre unger hver uke med god støtte i frivillige foreldre og andre som trenere i håndball, fotball og hva det måtte være, får mindre penger til å holde på med aktivitetene sine. Verken korps eller idrett er aktiviteter hvor det ikke er betydelig innsats frivillig fra før. En betydelig del av inntektene hentes inn gjennom ulike typer for dugnad – det går i alt fra salg av sokker til å delta i vareopptellinger på butikkene.

I Arendal har ungdommen fått en nytt flott kulturhus som er bare deres. Eller nesten bare deres. Nå presser kommersielle krefter på, med velsignelse fra Ungdommens bystyre, som vil la Canal Street få slippe inn og skjenke 18-åringer på konsert – i et kulturtilbud hvor det er vedtatt politisk av bystyret at bygningen skal være rusfri. Det er trist om bystyret velger å slukke sorgen over kulturbudsjettets triste skjebne på en slik måte.

Esben Holm Eskelund

Esben Holm Eskelund

 

 

 

 

Lokalavisen Geita
Denne artikkelen er 4 år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.