Leder: En kostbar barnehageløsning

Lokalavisen GeitaLokalavisen Geita

En ny offentlig barnehage på Tromøy vest kan bli en realitet. Dessverre er ikke alle mulighetene lagt på bordet.

Rådmannen i Arendal legger denne uken frem planer om å bygge ny offentlig barnehage på Tromøy vest for oppvekstkomitéen i bystyret. Tre alternativer jobber kommunens administrasjon med. Et alternativ som burde vært vurdert er ikke en gang med. Alle de tre forslagene innebærer å legge ned et langvarig, trygt og stabilt barnehagetilbud i Fjellvik på Pusnes, for å legge plassene inn i potten til en mindre ressurskrevende ny barnehage.

I kommunens administrasjon har det kommet opp forslag om å bygge en ny barnehage enten på Marisberg i forbindelse med det nye boligfeltet, eller som en hel- eller delvis integrert del av sykehjemmet på Færvik.

Den minst kostbare løsningen av disse er å bygge på Marisberg. Spørsmålet er hvor klokt det er å bygge i et helt nytt boligfelt, som ingen kan vite om vil bli fullt bygget ut selv om utbyggingen er i sin spede begynnelse. For nærmiljøene på Brattekleiv, Pusnes og Skilsø er det fordelaktig å ha et offentlig barnehagetilbud i nærheten. Forsvinner barnehagen i Fjellvik vil det bli langt til nærmeste kommunale barnehagetilbud på vestsiden av øya. Det virker urimelig å legge en ny kommunal barnehage til Marisberg som agn til utbyggere som vil satse på boligbygging her og med det ofre et tilbud som har ligget nær til etablerte bomiljøer i årtier.

Flere ankepunkter melder seg til forslaget om å integrere barnehage i sykehjemmet. Også til forslaget om et nytt frittstående bygg med felles uteareal med de gamle. For det første vil begge deler være kostbare, ettersom det ofte er langt dyrere å bygge om enn å bygge nytt. Her vil det fly mange millioner kroner til innløsning av boliger og tomtearealer, flytting av hjemmetjenesten og bygging av nye parkeringsarealer. For det andre kan man stille spørsmål ved om det er hensiktsmessig å plassere barnehagebarn og eldre i samme bygg eller hage, selv om det er en aldri så romantisk tanke.

På Roligheden skole er store deler av den flere ganger utbygde barneskolen planlagt bevart, når resten av skolen skal jevnes med jorden. I barnehagevurderingen politikerne får lagt frem er det ikke en gang nevnt. Det må være mer hensiktsmessig å bygge om denne bygningsmassen til en ny offentlig barnehage for Tromøy vest. Det vil være mer pedagogisk riktig at barnehagebarna har nærkontakt med den nye skolen som blir bygget ved Tromøyhallen. Det er tross alt dette miljøet barnehagebarna trenger å bli kjent med og trygge på før de skal inn i skolen, ikke gamlehjemmet.

Esben Holm Eskelund

Esben Holm Eskelund

 

Lokalavisen Geita
Denne artikkelen er 6 år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.