LEDER: Endelig kommer linken

GANG- OG SYKKELVEI: Neste år skal strekningen mellom Holtet og Skudereis ha på plass gang- og sykkelvei. Det er ikke en måned for tidlig. Foto: Esben Holm EskelundGANG- OG SYKKELVEI: Neste år skal strekningen mellom Holtet og Skudereis ha på plass gang- og sykkelvei. Det er ikke en måned for tidlig. Foto: Esben Holm Eskelund

Sist oppdatert kl. 00:10 5. juni 2018

Gang- og sykkelvei mellom Holtet og Skudereis er sårt savnet. Endelig kommer den.

Nyheten om at bystyret i Arendal torsdag går inn for en intensjonsavtale om planlegging, prosjektering og bygging av 900 meter gang- og sykkelvei på strekningen med en av Tromøys høyeste fartsgrenser for kjøretøy er en stor glede for Tromøy. Ikke bare vil det gi en sikrere måte å komme seg gjennom 70- og 60-soner med livet i behold, men det vil knytte øya tettere sammen. Det vil bli enklere å ta seg fra vest og øst på sykkel og på beina. For første gang kan ungdomsskoleelever sykle helt trygt til skolen på vestsiden fra øst.

Det er bare å sette sin lit til at prosjektplanen holdes og at «The missing link», som den manglende biten er døpt, blir ferdig innen sommeren neste år, slik planene er nå. Uten at staten hadde satt inn 12 millioner kroner i prosjektet gjennom midler til gang- og sykkelveier hadde denne strekningen på Tromøy trolig måttet vente flere år til. I fylkestingets prioritering etter fylkesrådmannens anbefalinger var ikke veien inne som prioritet før uti neste tiår. Fra 2020 vil Agder-fylkene være slått sammen, og dermed vil det bli enda flere samferdselsprosjekter i småskalastørrelse som vil kjempe om oppmerksomheten.

Les også: Nå er det klart: sykkelveien blir bygget i år

Det kan være dårlige nyheter for strekninger som for eksempel mellom Roligheden og Rævesand. Der deler et økende antall biler, syklister og gående skolebarn en smal, svingete og trang vei over flere kilometer. Den veien burde ha vært utbedret med gang- og sykkelvei for lenge siden. På Lofstad er det engasjement for at fylkesveien forbi Tivoliveien skal få en trygg fotgjengerovergang. I dag må skolebarn krysse veien i 60-sonen og passe virkelig godt på for ikke å bli overkjørt når de må krysse veien for å komme seg over på gang- og sykkelveien på motsatt side.

Etter Kapellsvingen på Kongshavn er det gang- og sykkelvei hele veien til Sandnes skole. Den er under enhver kritikk. Røtter fra trærne stikker opp under asfalten og gjør det farlig for skolebarn å sykle bekymringsløst. Det er likevel bare en liten del av problemet. Herfra og bort til skolen ligger gang- og sykkelveien høyere enn veibanen like ved siden av. I et uoppmerksomt øyeblikk er det lite som skal til før et barn kjøre utfor kanten, ned en skråning og dermed være i livsfare i møte med biltrafikken. At det ikke finnes autovern langs denne gang- og sykkelveien fremstår som et mysterium.

Statens Vegvesen venter forøvrig på at det skal være midler til å endre fra vikepliktsvei til forkjørsvei fra Kapellsvingen og videre forbi Sandnes skole. Det koster penger med nye skilt, en kostnad det visstnok ikke finnes penger til. Det har Lokalavisen Geita tidligere skrevet om. Når veien kan få endret status til forkjørsvei er foreløpig helt uvisst.

Det beste velforeninger og foreldreutvalg kan gjøre i forsøk på å påvirke og fremskynde tiltak er å alliere seg med øyas politikere. De er ombudspersoner og folkevalgte, som skal tale innbyggernes sak. Det er flere trafikksikkerhetsspørsmål på Tromøy, som våre politikere burde engasjere seg enda sterkere i – faktisk hver dag, hele året. Intiativrike og engasjerte tromøyfolk må ta dem i bruk.

Esben Holm Eskelund

Esben Holm Eskelund

 

Lokalavisen Geita
Denne artikkelen er 6 år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.