LEDER: Et politisk jordskjelv

FOLKETS VILJE: En tverrpolitisk liste kan gi store omveltninger i lokalpolitikken i Arendal om engasjementet for Hove og en liste med utspring i saken blir alternativ ved høstens lokalvalg. Bystyrets sammensetning bør ideelt sett speile befolkningen i kommunen. IllustrajonsfotoFOLKETS VILJE: En tverrpolitisk liste kan gi store omveltninger i lokalpolitikken i Arendal om engasjementet for Hove og en liste med utspring i saken blir alternativ ved høstens lokalvalg. Bystyrets sammensetning bør ideelt sett speile befolkningen i kommunen. Illustrajonsfoto

En tverrpolitisk liste med bredere omfang enn Hove-saken kan gi politiske omveltninger i styringen av Arendal.

I forrige uke ble det kjent at det jobbes med et uavhengig, tverrpolitisk alternativ til kommunevalget. Et initiativ er sparket i gang av tromøymannen Thore Kristian Karlsen, med utspring i engasjementet som er startet i den såkalte Hove-saken. I løpet av helgen skulle det tas en endelig beslutning om et slikt alternativ skal stables på beina med egen liste til valget. Søndag gjorde NRK Sørlandet det kjent i et intervju med Karlsen at det jobbes for å etablere et politisk, uavhengig alternativ.

Lokalavisen Geita har i en tidligere lederartikkel tatt til orde for at de gamle kommunene, som nå er Arendal, med fordel kan ha egne rådgivende og beslutningsdyktige utvalg, som innstiller til bystyret. Det handler om å bygge opp under lokaldemokratiet. Det er en sak det nye initiativet også ønsker å ha med i sin plattform. Det skal i tillegg være andre kampsaker Karlsen ikke vil opplyse om ennå. Hva dette er og listealternativet bør snarest bli presentert slik at folk kan gjøre seg opp en mening på om det er verdt å settes sin signatur på å støtte kandidatlisten innen fristen for godkjenning av valglister 31. mars i år går ut.

Det er lurt å ikke bare ha Hove som kampsak. Å sette alle pengene på en hest er ikke særlig gjennomtenkt. Én sak kan være direkte uheldig for den politiske styringen av kommunen. Det medfører et ganske stort ansvar å være folkevalgt. Med størrelsen Arendal har, som en middels stor by, kreves det ansvarlig styring. Det krever også dedikerte personer med evne og vilje til å drive politisk arbeid også i de mindre populære sakene. Det er tross alt langt flere ting enn Hove som er viktig i kommunen vår. For å holde overblikket og stå gjennom stormene, trengs det færrest mulig løse kanoner på dekk.

I dag er det Arbeiderpartiet som har flest bystyrerepresentanter i Arendal med 15. Deretter følger Høyre med ni, derav åtte direkte folkevalgte og én overgang fra MDG, mens Fremskrittspartiet hadde seks ved periodens start og tapte en til Pensjonistpartiet. Det nye listeinitiativet tar sikte på ti bystyrerepresentanter. Skulle det skje 9. september vil det være et politisk jordskjelv, som garantert vil få vidtrekkende innflytelse. Da snakker man trolig om fremtredende posisjoner som i det minste varaordfører og god representasjon i utvalg, styrer og selskaper.

Det er makt som må brukes med kløkt. Og det har man jo fått til andre steder.

 

Esben Holm Eskelund

Esben Holm Eskelund

 

Lokalavisen Geita
Denne artikkelen er 5 år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.