LEDER: Fritidsklubb uten ungdomsmål

UTEN ELDRE UNGDOMMER: Tromøy Fritidsklubb kan gjenoppstå, men ikke som et tilbud for de eldste ungdommene. Er det ikke her skoen trykker på Tromøy? ArkivfotoUTEN ELDRE UNGDOMMER: Tromøy Fritidsklubb kan gjenoppstå, men ikke som et tilbud for de eldste ungdommene. Er det ikke her skoen trykker på Tromøy? Arkivfoto
Annonse:

Det er vel å bra å skape et tilbud som skal virke forebyggende fra tidlig alder, men det bør i aller høyeste grad settes i gang et arbeid for også å involvere de eldste ungdommene.

Tromøy Fritidsklubb ligger i dvale, men er nå i ferd med å vekkes til live igjen. Men ikke som en fritidsklubb for de eldre ungdommene, slik mange på øya kjente fritidsklubben på den gang Tromøy Ungdomsskole. I sine glansdager med ildsjelen og tromøybautaen Conrad Coll ved roret, var fritidsklubben et trekkplaster for ungdom fra de tidlige årene på ungdomsskolen til ungdommer tidlig i 20-årene. Klubben favnet bredt og Coll fikk i 2011 Kongens Fortjenstmedalje for sin innsats i ungdomsmiljøet på Tromøy gjennom fritidsklubben.

Her kunne man komme og henge, danse, drive dank, flørte, mekke og slike ting. Det var et flott tilbud for alle som ikke ønsket å være med i menighetsarbeid, korps eller idrett. Om man tok seg en røyk, bannet litt eller hadde andre ungdomslaster spilte mindre rolle. Regelen var at man kunne være en del av Tromøy Fritidsklubb om man oppførte seg skikkelig. Og det gikk stort sett bra for seg.

I fjor høst kunne Lokalavisen Geita formidle politiets bekymring for ungdomsmiljøet på Tromøy. Det er mange år siden bekymringen har vært så stor som den var blitt. Også ungdomsskoleelever var involvert i aktiviteter som gjorde at politiet valgte å gå offentlig ut med sine bekymringer. Bruk av narkotika, hærverk og til og med fyllekjøring på moped begynte å bli stuerent. Gjennom fjoråret ble minst to ungdomsfester i mørket på Dybdalsstranda oppsøkt av politiet. Ikke sjeldent vandrer ungdom på Tromøy veilangs sent på kvelden og natta.

De mangler et sted å være. De mangler et sted å få henge, prate, danse, mekke, drive dank og flørte i organiserte rammer. De mangler noen voksne ildsjeler som er der og prater med dem, henger med dem og lar dem være med på sine egne premisser. Initiativet Tromøy Fritidsforum er prisverdig, fordi det tar sikte på å bygge opp et godt oppvekstmiljø for hele øya. Politikerne i formannskapet i Arendal er veldig imponert over søknaden, som skal sendes til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet for å få penger til å gjenopplive fritidsklubben med en koordinerende heltidsstilling. Den uttalte målgruppen er barn og unge fra femte klasse på barneskolen til ut ungdomsskolen. Det er neppe blant disse den hardeste skoen trykker.

Ap-politiker Tanja Javnes Sandåker har engasjert seg i å få nytt liv i Tromøy Fritidsklubb for nettopp den litt eldre ungdommen. Hennes bekymring er at de stikker til byen fordi de ikke har noe å gjøre på fritiden på Tromøy. Over broa er det mange muligheter for å havne i ufordelaktige miljøer. I prosjektet Tromøy Fritidsforum har, etter det Lokalavisen Geita kan forstå, ikke denne gruppen ungdommer noen uttalt plass. Det er vel å bra å skape et tilbud som skal virke forebyggende fra tidlig alder, men det bør i aller høyeste grad settes i gang et arbeid for også å involvere de litt eldre ungdommene. Blant disse finnes flere av dem som for tiden har på seg de hardeste skoa.

Esben Holm Eskelund

Esben Holm Eskelund

 

 

Lokalavisen Geita
Denne artikkelen er 3 år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.

Annonse: