LEDER: Full satsing på trafikksikkerhet

TRAFIKKSIKKERHET: Trafikksikkerhetstiltak er en oppgave som bør løses før man bruker penger på eksempelvis gatemalerier og TV-bilder i et sykkelritt som er over på få timer. Foto: Esben Holm EskelundTRAFIKKSIKKERHET: Trafikksikkerhetstiltak er en oppgave som bør løses før man bruker penger på eksempelvis gatemalerier og TV-bilder i et sykkelritt som er over på få timer. Foto: Esben Holm Eskelund

Hva om brøytebilen kommer på en av de smale og skumle veistrekningene, og skolebarn ikke har noe sted å gjøre av seg i de sekundene det tar før det smeller?

1. januar 2020 blir de to Agder-fylkene slått sammen til ett fylke. Agder fylkeskommune ser dagens lys. To store offentlige forvaltnings- og myndighetsorganer blir slått sammen til én. Det er høy sannsynlighet for at det vil bli enda vanskeligere for å få gjennomslag for eksempelvis forslag og ønsker om trafikksikkerhetstiltak. Det er nemlig langt fra gitt at pengesekkene vil stå i forhold til oppgavene som venter.

Derfor er det prisverdig at det settes i gang konkrete aksjoner, som den velforeningen på Rævesand og FAU Roligheden nå gjør i fellesskap. Det er bare å håpe at fylkeskommunen kan åpne pengesekken og få priortert bygging av gang- og sykkelvei på denne strekningen før fylkene blir ett og det vil bli langt flere som skal kjempe om å bli prioritert. I mellomtiden bør alle skolebarn på strekningen få dekket skyss til skolen med buss. Prislappen kan bli betydelig høyere for samfunnet med bare en enkelthendelse som setter barns liv i fare, om skoleveien i etterforskningens lys blir vurdert som særlig farlig.

Velforeningen og FAU har gått grundig til verks for å dokumentere utfordringene på fylkesveistrekningen mellom Roligheden skole og Rægevig. Bakgrunnen er at de nær 40 skolebarna som bor i området ikke får dekket skoleskyss, fordi veien ikke er definert som farlig skolevei, og fordi strekningen er for kort for kravet til ordinær skoleskyss. Den grensen går på fire kilometer reisevei til skolen for elever i 2. til 10-klasse. Bor man nærmere kan kommunen vurdere rett til skoleskyss om man har særskilte behov eller har en særlig farlig eller vanskelig skolevei.

På østsiden av Tromøy har elevene som bor lengst ut mot Hastensund etter kamp klart å overbevise kommunen og politikerne om at skoleveien i det minste er farlig om vinteren. De som bor der vil mene at den er farlig hele året. Tilsvarende farlig er strekningen mellom Roligheden og Rægevig, hvor det ikke er mulig for buss, møtende trafikk og myke trafikanter å ferdes uten å komme i konflikt med hverandre. Flere steder på Tromøy, blant annet fra Tivoliveien til Sandnes skole har flere punkter der skolebarn har en hasardiøs skolevei.

Trafikkbildet på Tromøy er totalt forandret det siste tiåret. Flere mennesker bor på øya, og med et relativt kleint kollektivtilbud har flertallet som kjører bil ikke bare én, men to biler. Det fører til dobbelt så mange kjøretøy langs veiene. I tillegg kommer busstrafikk og transporttrafikk til og fra en rekke nye boligområder under utbygging. Det i seg selv forteller at det er behov for å sikre at også de minste trafikantene skal være trygge langs veien. Helst burde de slippe å være en fysisk del av trafikkbildet ettersom de ikke får dekket busstilbud til og fra skolen.

Arendal kommune har råd til å bla opp 140.000 kroner til et sykkelløp som til våren gir TV-bilder og reklame i noen timer. Det beløpet hostet formannskapet opp til nysatsingen Tour Of Norway i forrige uke. I fjor føyk Tour des Fjords gjennom kommunen, mens trafikken ble satt på hodet og TV-bildene knapt viste seerne hvor rittet befant seg. Arendal kommune hadde i fjor råd til bruke penger på å male landets største gatemaleri, for så å fjerne det igjen fordi det er for glatt og farlig. Noen kunne jo komme til å falle og slå seg.

Hva da om brøytebilen kommer på en av de smale og skumle veistrekningene, og skolebarn ikke har noe sted å gjøre av seg i de sekundene det tar før det smeller? Konsekvensen av det har ingen av oss råd til.

Esben Holm Eskelund

Esben Holm Eskelund

Lokalavisen Geita
Denne artikkelen er 5 år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.