LEDER: Gratulerer med dagen!

NORGES NASJONALDAG: Fredag feires nasjonaldagen igjen, også på Tromøy. Arkivfoto: Esben Holm EskelundNORGES NASJONALDAG: Fredag feires nasjonaldagen igjen, også på Tromøy. Arkivfoto: Esben Holm Eskelund

Denne uken kan vi igjen feire nasjonaldagen i Norge, i Arendal og på Tromøy. I 1814 fikk landet vårt grunnloven, som er grunnlaget for det landet vi kanskje på mange måter tar for gitt.

Vi lever i et demokrati. Det har det siste halve året lokalt vist oss til fulle rundt Hove-saken, som også kongens sendemann i Agder, fylkesmannsembetet, ettertrykkelig har konkludert med er et offentlig anliggende gjennom å fastslå at offentlighetsloven gjelder for Hove drifts- og utviklingsselskap AS.

At embetet oppfordrer til offentlighet er tydelig bevis på at demokratiet her fungerer som nedfelt i lovverket. Det er bare å håpe at det vil virke enda bredere.

Hadde vi ikke hatt et demokrati ville ikke alle landets lover, forskrifter og regler hatt noen verdi. Det er vårt felles ansvar å ta vare på denne enorme verdien. Det gjør vi ved å kreve vår rett.

I år som i fjor feires 17. mai to steder på Tromøy. Det lyktes ikke å få til ett felles nasjonaldagsarrangement på Hove, som mange ønsker. Hvordan skolene vil markere dagen, er opp til foreldreutvalgene ved våre to skoler.

Toget for å kunne samle Roligheden skole og Sandnes skole om et arrangement på øya, på nøytrale Hove, forlater kanskje perrongen i år.

Til høsten står nye Roligheden skole klar til bruk. Det vil være naturlig at denne skolens, med rette stolte, foreldre vil bruke muligheten neste år for en ny tradisjon og lokalisering av 17.-maiarrangementet på vestsiden av øya.

Det er synd om ikke skolenes foreldreutvalg, i samarbeid med lag og foreninger, legger skolepolitikken til side i all den tid det er to levedyktige skoler på Tromøy. Da kunne man fått til et stort og samlende nasjonaldagsarrangement.

Gratulerer med 17. mai!

 

Esben Holm Eskelund

Esben Holm Eskelund

Lokalavisen Geita
Denne artikkelen er 2 år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.

Annonse: