LEDER: Handlinger av siste sort

UAKSEPTABELT: Til alt hell ble ingen skadet da telt ble kuttet opp og skadet på Canvas Hove, og lykkeligvis tok det ikke fyr som følge av at en bygning ble dynket i brennbar væske. Foto: Esben Holm EskelundUAKSEPTABELT: Til alt hell ble ingen skadet da telt ble kuttet opp og skadet på Canvas Hove, og lykkeligvis tok det ikke fyr som følge av at en bygning ble dynket i brennbar væske. Foto: Esben Holm Eskelund

Skadeverket utført mot Canvas Hove er siste sort.

Før helgen har uvedkommende utført skadeverk mot Canvas Hove. Flere teltduker ble skåret store flenger i med kniv, og den tidligere resepsjonsbygningen på campingområdet ble dynket i parafin.

Det er uakseptable handlinger.

Til alt hell befant det ingen seg i teltene da det som sannsynligvis var skarp kniv, boret seg gjennom teltdukene. På den andre side – hadde noen blitt utsatt for skade, ville sannsynligheten økt for at den eller de som står bak hærverket, ganske snart hadde blitt oppdaget.

Det å dynke et bygg med brennbar væske er ikke mindre alvorlig. Hove-området er en nasjonalskatt, hvor store områder er omfattet av vernet i Raet nasjonalpark. Hadde det tatt fyr kunne en brann påført Hoveodden store, uopprettelige skader. Uansett om målet var å ramme og skremme Canvas Hove, var handlingene spesielt lite gjennomtenkt.

Konsekvensen kunne ha blitt store ødeleggelser i området, som betyr så mye for så mange. Heldigvis gikk det ikke verre.

Uansett om man er for eller imot utvikling av reiselivsvirksomheten, som ligger omsluttet av nasjonale verneverdier på Hoveodden, er det demokratiske virkemidler som må og skal ligge til grunn for det.

Som bakgrunn for det som ikke kan kalles for annet enn sabotasje, kan det også ligge andre motiver enn motstand mot utviklingen i et av regionens mest brukte og skattede frilufts- og naturområde.

Det er å håpe at politiet er i stand til å gjennomføre en etterforskning som kommer til bunns i saken, og at noe slikt aldri skjer igjen. For det tjener ikke noen hensikt.

Esben Holm Eskelund

Esben Holm Eskelund

 

 

 

 

 

Lokalavisen Geita
Denne artikkelen er 3 år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.