LEDER: Hove trenger nye attraksjoner

HOVE: Det bør ikke legges restriksjoner på utviklingen av Hove Leirsenter allerede i reguleringsfasen. Da kan gode muligheter bli tatt fra fellesskapet. Foto: Esben Holm EskelundHOVE: Det bør ikke legges restriksjoner på utviklingen av Hove Leirsenter allerede i reguleringsfasen. Da kan gode muligheter bli tatt fra fellesskapet. Foto: Esben Holm Eskelund

Ny reguleringsplan for Hove-leiren bør åpne for nye attraksjoner.

Det pågår et arbeid med en reguleringsplan for indrefilten i Hove Leirsenter. Da planen ble vedtatt av kommuneplanutvalget før sommeren, var det med et krav om at tomten som er planlagt til nasjonalparksenter for Raet Nasjonalpark kun kan bebygges med et slikt senter. Fylkeskommunen følger opp, der fylkerådmannen anbefaler fylkesutvalget å mene det samme. Ja, tanken er god, men likevel hindrer begrensningen andre muligheter akkurat her – om et nasjonalparksenter ikke blir realisert.

Nå er det høy sannsynlighet for at det vil bli bygget et nasjonalparksenter på Hove. At det havner på den nøye utpekte tomten er like sannsynlig. En hver nasjonalpark med respekt for seg selv har et slikt senter, der besøkende kan sette seg inn i historien om hvorfor akkurat den urgamle morenen har slike kvaliteter. Forhåpentligvis klarer også stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad fra Kristelig Folkeparti å sikre enda mer penger til et nasjonalparksenter over statsbudsjettet. Like før sommeren dro han i land en halv million kroner fra statlig hold til forprosjektet.

For Hove drifts- og utviklingsselskap AS er oppgaven å forvalte Hove på en best mulig måte. Gjennom året er det mye aktivitet i leiren, men det kunne ha vært så mye mer. Et opplevelsessenter som Sandnes Media og Prøysen-familien har ønske om å skape rundt Alf Prøysens Teskjekjerringa, «barnefødt i Tromøy sogn», er en kjempegod idé. Det som er synd er at kommunens næringssjef har liten tro på at det noen gang vil bli bygget, ettersom forslagsstillerne ikke stiller med en ferdig finansieringsløsning. Det er lettvint å sable ned slike ideer før offentligheten har fått kunnskap om de. Lokalavisen Geita kan som første mediekanal fortelle om planene denne uken.

Parallelt med reguleringsplanen for Hove-leiren pågår det et arbeid for å ruste opp Hove Camping. I løpet av høsten vil det sannsynligvis bli mer offentlig hva som planlegges for å løfte campingplassen til nye høyder. For å løfte hele Hove og Tromøy til nye høyder bør det ikke legges begrensninger i reguleringsplanen for den delen av Hove-leiren hvor nasjonalparksenter inngår. Et badeland, et folkebad for både helge- og sommerturistene, fastboende og skolene. Det kan være en slik attraksjon det bør åpnes for.

Et bad i forbindelse med et nasjonalparksenter vil trolig kunne forsvare seg økonomisk. Det vil dra gjester til begge steder og gi en god grunn til å dra til Hove for enda flere mennesker. Det vil skape arbeidsplasser og det vil sikre arbeidsplasser. I fjor ble det registrert 113.000 turgåere på folkestien på Hove. Det er mange som foretrekker å gå tur der. Sannsynligvis vil mange fortsatt gå tur, i tillegg til å besøke attraksjoner om de bare hadde vært der. Ikke «alt» i Arendal kommune trenger å legges til Myra.

Men noen må komme med pengene…

 

Esben Holm Eskelund

Esben Holm Eskelund

Lokalavisen Geita
Denne artikkelen er 6 år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.