LEDER: Hove-utvikling i bakvendtland

OFFENTLIGHETEN: Fylkesmannen i Agder slår fast at offentlighetsloven gjelder Hove drifts- og utviklingsselskap AS (HDU). Det bør HDU ta med seg inn i sin eierandel i Canvas Hove AS. ArkivfotoOFFENTLIGHETEN: Fylkesmannen i Agder slår fast at offentlighetsloven gjelder Hove drifts- og utviklingsselskap AS (HDU). Det bør HDU ta med seg inn i sin eierandel i Canvas Hove AS. Arkivfoto

Ifølge Prøysens tulletekst går alt an i bakvendtland. Men man tuller ikke med Hove.

Det var med stor glede at Lokalavisen Geita 8. februar kl. 14.57 kunne åpne e-postmeldingen fra Fylkesmannen i Agder, med beskjed om at innsynsnekten Hove drifts- og utviklingsselskap AS (HDU) påberopte seg, ikke er gyldig etter offentleglova. Ganske nøyaktig en måned etter at HDU sendte klagen på innsynsnekt videre til behandling hos fylkesmannen kom en avgjørelse. Det var slett ikke sikkert at klagen ville bli tatt til følge.

Det ble den. Heldigvis. Og resultatet kunne avisen følge opp med før helgen, da HDU oversendte de etterspurte dokumentene på e-post, og fulgte opp med pressemøte. Der kunne daglig leder Terje Stalleland og styreleder Ingunn Kilen Thomassen konstatere at selskapet som er satt til å forvalte og drifte Hove-området, nå har et helt nytt regime å forholde seg til. Som kommunalt, heleid aksjeselskap må HDU forholde seg til offentlighetsloven. Det betyr utstrakt mulighet for offentlig innsyn i det meste selskapet foretar seg. Det betyr også at Arendal kommune, som eier, nå må rigge selskapet slik at det kan håndtere kravene til innsyn, arkivering og journalføring. Slik Lokalavisen Geita forstår daglig leders uttalelser har selskapet også en helt nødvendig opprydningsjobb bakover i tid å gjøre.

Det er veldig bra. Hove er eid av Arendal kommune, oss alle – etter at området på totalt 570 dekar ble overdratt vederlagsfritt fra staten til kommunen i oktober 1998. Det som har skjedd på Hove, det som er planer om på Hove og det som vil skje med Hove i fremtiden, det angår offentligheten i aller høyeste grad. Derfor er det underlig at drifts- og forvaltningsselskapet HDU har tenkt at det var legitimt å kjøre lukkede prosesser når det handler om utvikling i et av de viktigste friområdene på hele Sørlandet – selv om campingplassen ligger på et aldri så uregulert område.

Med Canvas Hove-prosjektet ble ting planlagt gjennomført i en uvanlig rekkefølge. Først ønsket man å spikre et utviklingsprosjekt for campingområdet. Deretter ønsket man å gjennomføre en privatinitiert reguleringsprosess. Det er smått utrolig at man kan ha tenkt at denne prosessen skulle kunne kjøres til mål uten spørsmål. Alf Prøysen var en tromøyelsker, han skrev teksten om bakvendtland og at alt går an. Det går ikke an på Hove. Prosessen har påkalt seg så omfattende oppmerksomhet at det er sannsynlig at det vil påvirke utfallet i høyere grad enn om man først hadde startet en reguleringsprosess og deretter planlagt for hva Hove Camping skal bli.

Det kan jo også kalles ris til egen bak.

Virkeligheten er nå at selv om HDU må forholde seg til offentlighetsloven, er det ikke automatikk i at vi får vite hva som skjer i Canvas Hove. Her har kommunen en eierandel på 34 prosent av aksjene. I fremvendtland er det slik at HDU bør jobbe for å sikre at kommunen følger opp offentlighetsbehovet også i denne eierandelen. Det bør motparten i Canvas Hove akseptere og legge til rette for, slik at offentligheten kan følge med i hvordan dette arvesølvet av et fantastisk naturområde, som Hove Camping også er, blir forvaltet, lagt planer for og utviklet i fremtiden.

Esben Holm Eskelund

Esben Holm Eskelund

Lokalavisen Geita
Denne artikkelen er 2 år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.

Annonse: