LEDER: I denne saken er bystyret i havsnød

JOMFRUHOLMEN: Bystyreflertallet sier ja til riving og nybygg på en av kommunens mest eksponerte eiendommer. ArkivfotoJOMFRUHOLMEN: Bystyreflertallet sier ja til riving og nybygg på en av kommunens mest eksponerte eiendommer. Arkivfoto

Sist oppdatert kl. 07:31 8. november 2018

Spøkelset som ryktes å gå igjen der, kommer aldri til å forlate perlen i Galtesund.

Sist torsdag fikk murhuset på Jomfruholmen det foreløpige nådestøtet. Bystyreflertallet i Arendal godkjenner reguleringsplanen som er lagt frem, og tillater murhuset fra 1865 blir revet. Et nytt hus kan bygges, og det trenger ikke være tro kopi av dagens hovedbygning. Vedtaket er underlig. Bystyret undergraver sitt eget klinkende klare vedtak om at riving – det er generelt forbudt på denne delen av Hisøy. Den delen av naboøya folk på Tromøy kjenner så godt fra kjøkkenvinduene, båtbuene og ferjeturen over sundet. Spøkelset som ryktes å gå igjen der, kommer aldri til å forlate perlen i Galtesund.

Med knusekula som trolig snart kan sendes inn over holmen slås viktig arendalshistorie i stykker. Til og med kulturminnevernavdelingen i fylket, som knapt tillater at folk leer på «teila på tåga» i enkelte områder i kommunen, har resignert og akseptert eiendomsselskapets krav om å få rive. Bakgrunnen er én enkelt rapport fra et konsulentselskap, som for fire år siden vurderte husets tilstand. Det var eiendomsselskapet, O.G. Ottersland Eiendom AS, som eier Jomfruholmen, som selv bestilte rapporten. Rapporten slår fast at om huset skal renoveres, vil det bli svært krevende og svært kostbart. Rapporten er ikke entydig på at huset er klart for kondemnering.

Eiendomsselskapet kjøpte Jomfruholmen for 15,6 millioner kroner. Ifølge 2014-rapporten estimeres det å koste en plass mellom 7,5 til 8,5 millioner kroner å sette huset stand. Det inkluderer riktig nok ikke bygging av kjøkken, bad, våtrom, trapper, peis og ildsteder, el-anlegg og VVS. La oss anslå at kostnaden til sammen med kjøpet i seg selv blir på ca. 25 millioner kroner. Trehus lenger ute i Galtesund er til sammenligning omsatt for svært mange millioner kroner, uten at det har kommet krav om å få rive. Eiendomsselskapet, som eier kjøpesentre og hoteller både i Norge og i utlandet, forvalter verdier for flere hundre millioner kroner. Ja, det er kostbart å sette i stand Jomfruholmen, men det er ikke teknisk umulig og kan ikke være økonomisk uoverkommelig for eierselskapet.

I rapporten trekkes det frem råte, lekkasjer, fukt og det ene med det andre, som gjør at konklusjonen ble som den ble. Å gjennomføre sprenging og pigging for å drenere mener konsulentselskapet huset ikke vil tåle. Da P-hus Pollen ble bygget ble det saget i fjell. Det forteller at å sprenge, dunke og skape rystelser ikke er den eneste måten å håndtere fjell på.

Enkelte politikere har argumentert med at Skilsø Baatbyggeri fikk sitt endelikt, til tross for at det ligger eksponert til, rett ved sjøen. Andre skryter av hvor fin Grandgården vil bli i nybygget utgave, med minner av det gamle. Den gamle Metodistkirka i Østregate får eieren ikke lov til å rive, selv om taket holder på å falle ned og lukten av mugg og råte gjør at det er krevende å oppholde seg i bygget. Kommer det en rivningssøknad fra de gamle arbeiderboligene i mur mellom Åmdalsøyra og Skalle på Tromøy vil det nok bli ramaskrik. Det er helt usannsynlig at en slik søknad hadde blitt godkjent.

Det er fortsatt et lite halmstrå igjen av håp om at den historisk viktige bygningen på Jomfruholmen kan renoveres. I rekkefølgebestemmelsene slås det fast at hovedhuset ikke kan rives før det er gitt tillatelse til å sette i gang bygging av nytt hus på samme sted. Før tillatelsen gis bør administrasjonen prøve å pålegge eiendomsselskapet å bekoste en teknisk vurdering utført av et konsulentselskap kommunen utpeker, alternativt utpekt av en annen kommune, bare for å rydde alle mulige habilitetskonflikter helt ut av leia. Det er underlig at politikerne i Arendal ikke satte krav om at kommunens administrasjon skulle bestille minst én rapport til på egenhånd, med eiendomsselskapet som kostnadsansvarlig. Det er det minste man kunne gjort for å ha et bredere beslutningsgrunnlag for en av kommunens mest eksponerte eiendommer. At bystyrets siste vedtak blir klaget på er også svært sannsynlig.

Om vedtaket blir stående er det ikke bare Jomfruholmen som blir truffet av knusekula. Da treffes bystyret også, midt i omdømmet, også de som reiste seg og stemte nei. For hvem som sa hva er ikke lett å holde orden på når bølgene går høyt. I denne saken er bystyret i havsnød.

Esben Holm Eskelund

Esben Holm Eskelund

 

 

 

Lokalavisen Geita
Denne artikkelen er 6 år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.