LEDER: Ikke rør stemmekretsene

STEMMEKRETSER: Rådmann Harald Danielsen vil kutte i antallet stemmekretser i Arendal, men det spørs om de folkevalgte hører på han i den saken. Foto: Esben Holm EskelundSTEMMEKRETSER: Rådmann Harald Danielsen vil kutte i antallet stemmekretser i Arendal, men det spørs om de folkevalgte hører på han i den saken. Foto: Esben Holm Eskelund

Demokrati koster penger. Det skal vi være glade for.

Rådmannen i Arendal vil kutte antallet stemmekretser ved valg fra 17 til ni. I bystyret 22. mars får han trolig ikke viljen sin, ettersom valgstyrets flertall er negative til forslaget. For Tromøys vedkommende innebærer forslaget å legge ned stemmekretsen Sandnes og slå den sammen med Færvik. En ny stemmekrets med sekkebetegnelsen «Tromøy» er foreslått opprettet i universelt utformede lokaler på nye Roligheden skole. Det må ikke skje.

Siden lenge før kommunesammenslåingen i 1992 har folk på Tromøy kunnet stemme både på Sandnes og Roligheden. Øyboerne har kunnet dra til valglokalet sitt nær der de bor. Det er en høytidelig og tradisjonell rett mange hevder. Ved å flytte hele lokaldemokratiet på øya til vestsiden er det fare for at valgdeltakelsen vil gå ned på østsiden. Det har også en stor verdi for en øy med 6.000 innbyggere å faktisk kunne se med egne øyne at det er politiske skillelinjer i øst og vest.

Argumentet om at folk kjører bil likevel holder ikke mål. Selv ikke på Tromøy. Og i hvert fall ikke i klimafokuserte Arendal kommune. Hvis valglokalet blir flyttet lenger unna vil nok endel la være å dra. Det er det ikke lenger bare en svipptur i nabolaget på ettermiddagen. De som ikke har bil, eller ikke kan kjøre, får det mye mer utfordrende.

Valgdirektoratet slår fast i sin veiledning om valg at valglokalet skal være slik at alle kan komme seg dit uten å måtte be om hjelp. Å øke det offentlige transporttilbudet på valgdagen, som Høyre og FrP fikk flertall for i valgstyret i forrige uke er en hyggelig gest, men det legger opp til at folk må spørre om hjelp til transport. Valgdirektoratet slår fast at om personer med funksjonshemming ikke kan ta seg inn i valglokalet, skal valgfunksjonærene gi mulighet for å stemme direkte på utsiden.

Rådmannen mener det er kostbart å bemanne 17 stemmekretser. I tillegg er det vanskelig å få folk til å stille som valgfunksjonærer. Det har han nok rett i. En løsning kan være å godtgjøre bedre, slik at folk synes det er greit å sette av en arbeidsdag i demokratiets tjeneste. Det er ikke et sjakktrekk å legge ned stemmekretser. Det er ikke å bygge opp under lokaldemokratiet. Det er å bygge det ned.

Demokrati koster penger. Det skal vi være glade for.

Esben Holm Eskelund

Esben Holm Eskelund

Lokalavisen Geita
Denne artikkelen er 6 år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.