LEDER: Klubbhus på ungdommens premisser

TROMØY UNGDOMSHUS: Det siste øya trenger er nye boligprosjekter. Vi trenger et ungdomshus for barn o unge, og på Roligheden er muligheten her - nå. ArkivfotoTROMØY UNGDOMSHUS: Det siste øya trenger er nye boligprosjekter. Vi trenger et ungdomshus for barn o unge, og på Roligheden er muligheten her - nå. Arkivfoto

En fritidsklubb i en ny skole er ikke en spesielt god idé.

Derfor er initiativet som er tatt for å etablere Tromøy Ungdomshus i den nyeste delen av den gamle barneskole på Roligheden skole, briljant. Det midlertidige styret i Tromøy Fritidsklubb, som nå er vekket til live igjen, har kastet blikket sitt på bygningen. Det er helt perfekt for denne typen virksomhet. Om Arendal eiendom KF skulle bestemme, vil den 28 år gamle skolebygningen bli jevnet med jorden sammen med resten av bygningsmassen på Roligheden skole. Allerede i september i år er det planer om at rivingsarbeidet på ungdomsskolen skal starte. Derfor haster det å få avklart om den nyeste delen av skolen kan bli stående.

På møtet i styret i eiendomsforetaket i forrige uke var det en klar stemning for å lytte til initiativet som er tatt på Tromøy. Men da foretakets daglige leder og styreleder fortalte om planer for boligutvikling på hele skoletomten, er det klart at de helst vil rive. Å la bygningen bli stående vil forkludre utviklingen av et skolenært boligområde. Til tross for råte og slitasje fordi skolen ikke lenger vedlikeholdes, slik den burde på grunn av den kommende nye skolen, ble det ikke lagt skjul på at bygningen i sin tid ble bygget som et påkostet bygg da kommunesammenslåing med Arendal lå i kortene.

I den nye skolen er det planlagt areal til en fritidsklubb. Planen er at fritidsklubben også skal kunne bruke resten av grendehusfunksjonaliteten i skolen. Men ser man nærmere på hva interimstyret i Tromøy fritidsklubb mener må til av plass for en fritidsklubb, kan en lett skjønne at et slikt klubbtilbud vil bli striglet. Det er neppe rom for å velte en hi-hat på et slagverk og ved uhell lage riper i vegger og gulv, som et eksempel. Det kan fort bli en situasjon der fokuset er å være mest mulig forsiktig. For unge kan det ofte bety det samme som mye mindre gøy. Ikke det at man skal oppfordre til hærverk og ødeleggelse, for det er ingen tjent med. Det er bare det at det er lettere å forme noe til å bli sitt eget om man slipper å være bekymret for å bli irrettesatt fordi man lager et skrap for mye.

I debatten i eiendomsforetaket var «mekking» fokus. Det er bare å håpe at styret nå har lest seg opp. Initiativet fra Tromøy fritidsklubb handler om så mye mer enn mekking. Minst om mekking, faktisk. Kanskje er det ikke så mange som mekker lenger. I et notat til styret har klubben gitt foreløpige innspill til hva de kan fylle huset med, som er en bygning som er svært anvendelig. Det kan bli et fast diskotek, det kan bygges scene for konserter, teater og fotball på storskjerm, danseoppvisninger og annet. De gamle klasserommene kan fylles med et utall aktiviteter, som bandlokaler, danserom, teaterrom, mekking, sjakk, biljard, bordtennis, friluftsliv, hobby og foto. Det er bare fantasien om setter begrensninger.

Hele fritidsforumsatsingen fra skolenes FAU og Tromøy frivilligsentral får også plass i bygget. Stillingen som prosjektleder for fritidsforumet kan ha base i huset, som er tilrettelagt universelt for alle allerede. I kjelleren ser fritidsklubben for seg å bygge opp en avdeling for e-sport. Dataspill er i tiden. Det er blitt idrett, og for å holde på en stor del ungdom bør det legges til rette fremfor ikke. Fritidsklubben ser også for seg at det etableres en ungdomsbedrift, som kan være med på å drive vedlikehold av byggingen. Da lager man samtidig et eierskap til bygningsmassen hos de unge, som synes det er gøy å snekre og jobbe fysisk.

Får de også sitt eget sted å være, som denne bygningen, vil det være plass til andre aktiviteter i den nye skolens grendehus, samt at barn og ungdom kan dra til et annet sted enn skolen for å drive fritidsaktiviteter. Å holde på med fritidsaktiviteter på skolen klinger dårlig i manges ører. Når skoledagen er over søker man vekk fra skolen. Det siste Tromøy trenger nå er enda flere nye boligprosjekter. Vi trenger et eget ungdomshus for barn og ungdom. Nå er muligheten her.

 

Esben Holm Eskelund

Esben Holm Eskelund

 

 

 

Lokalavisen Geita
Denne artikkelen er 5 år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.