LEDER: Lokalsenter bør ikke avfeies

LOKALSENTER: Næringsdrivende ønsker å satse lokalt på Tromøy. Da bør politikerne svare med å legge til rette for et lokalsenter også på øya, for å bygge opp under kortreiste arbeidsplasser og mer nærhet til alt. Illustrasjonsfoto

Tromøytunet bør være satsingsområde for et lokalsenter for Tromøy.

Da bystyret nylig vedtok ny arealplan for kommunen ble samtidig tanken om et lokalsenter på øya mer eller mindre skrinlagt. Bystyret skjeler fortsatt til Krøgenes, der den ene forretningen etter den andre har dukket opp. Lokalavisen Geita har tidligere skrevet om at politikerne i takt med Krøgenes vekst har trukket i tvil behovet for et lokalsenter på Tromøy. Et problem er at Færvik, som har vært det tiltenkte området, ikke egner seg så godt fordi det ikke er så mye der fra før og fordi området er relativt udefinert.

På Tromøytunet er det mer naturlig å tenke seg et sentralt lokalsenter for Tromøy. Også her er det trangt, men ikke umulig å få plass til mer. En dyr løsning kan være å legge fylkesveien i tunnel fra Holtet til den såkalte Løyningsletta mot Marisberg. Da kan man frigjøre et stort areal ved Tromøytunet for å legge til rette for flere nærings-, tjeneste- og boligbygg. Det kan gi mulighet for at det kan bygges leiligheter et sentralt sted på øya, som gjør at eldre mennesker som selger boligene sine på grunn av alderdom ikke tvinges til sentrum av Arendal bare fordi alternativene er så få på Tromøy.

En kanskje mindre byråkratisk løsning er å flytte all parkering ned i grunnen ved å sprenge seg ned og lage p-hus. I overskuelig fremtid kommer man ikke unna at man nesten må ha bil for å få hverdagen til å gå i hop på Tromøy. Ombygginger og utbygginger er heller ikke ukjent på Tromøytunet, som fikk sitt navn nettopp på grunn av tunet som en gang eksisterte mellom matvareforretningen og forretningene i bakkant. Det skulle også være interessant å finne ut om det gikk an å bygge høyere enn dagens bygninger faktisk er. På fotballøkka som ligger like ved har det ikke vært særlig aktivitet på flere år, her bør det også kunne være plass til å legge til rette for utbyggere som ønsker å satse på næring på Tromøy.

Snart åpner en splitter ny klesforretning på Tromøytunet. Det er altså næringsdrivende som har tro på at øya med dagens i overkant av 6.000 innbyggere faktisk har et grunnlag for denne typen virksomhet. Fra før finnes matvareforretning, apotek, kafé, frisør og legekontor. Et lokalsenter så sentralt på Tromøy trenger ikke bli bygget som en drabantby, men ved å tilrettelegge for mer kan det bli attraktivt for aktører som ønsker å satse. Det vil igjen gi ringvirkninger av kortreiste arbeidsplasser, mer attraktive bomiljøer og ikke minst vil det støtte opp om de som allerede driver næring.

For når den nye fylkesveien til E18 snart åpner og adkomsten til Tromøy blir endret, kommer øya enda nærmere Harebakken og Stoa i tid. Men også motsatt – det vil gå raskere og mer effektivt å komme seg til Tromøy, i alle fall med bil. Det i seg selv kan gi et enda bedre grunnlag for å drive næring nettopp lokalt. Og jo mer som er tilgjengelig i nærheten av der man bor, jo mindre blir miljøbelastningen. Det bør bystyret i Arendal legge tilrette for.

Esben Holm Eskelund

Esben Holm Eskelund

Lokalavisen Geita