LEDER: Nå bør HDU-styret følge opp

TODELT HDU: En løsning på offentlighetsskvisen kan være å ha et todelt styre for Hove-området. ArkivfotoTODELT HDU: En løsning på offentlighetsskvisen kan være å ha et todelt styre for Hove-området. Arkivfoto
Annonse:

Bystyrets vedtak er tindrende klart og krever at Hove drifts- og utviklingsselskap AS gjennomgår styreprotokollene.

Et flertall på 23 representanter gikk i bystyremøtet sist uke inn for at HDU må legge til rette for at selskapet åpner for innsyn i vedtak og protokoller, som ikke omfattes av regler om konfidensialitet. Kristina Stenlund Larsen (uavh.) fremmet forslaget for å få tilgang på dokumenter som omhandler forvaltningen av campingen på Hoveodden og opprettelsen av Raet nasjonalpark.

Vedtaket betyr at HDU må åpne arkivskuffene og gjennomgå dokumenter flere år tilbake i tid og legge til rette for innsyn i de deler, som ikke omhandler for eksempel forretningsmessige forhold.

Styrets leder Morten Kraft (Ap) er ikke spesielt interessert i at selskapet skal bruke tid på en slik gjennomgang, og mener innsynet kun må omfattende gjøren og laden til det sittende styret. Nå er det en gang slik at bystyrets vedtak til innspill til generalforsamlingen er ganske spesifikt hvilke temaer det skal legges til rette for innsyn i. Det bør HDUs styre imøtekomme.

Selskapet bør også legge prinsippet om meroffentlighet til grunn. Det betyr i praksis at dokumenter som kunne vært unntatt med henvisning til hjemmel i lovverket, likevel gjøres kjent helt eller delvis. Meroffentlighet er mer enn et pent ord – det oppfordrer til å bruke sladding i høyere grad enn å nekte innsyn.

Det er prisverdig at styret i selskapet valgte å gå inn for offentliggjøring av møteprotokoller fra og med i fjor høst, men spørsmålene mange sitter med kan det kanskje finnes svar på i tidligere protokoller og saksdokumenter. Det er vel å bra å si at selskapet er for åpenhet, men da må det også følges opp på en skikkelig måte. Å legge ut protokoller fra avholdte styremøter er strengt tatt ikke spesielt åpent.

Det gir ingen muligheter for offentligheten i å følge med på hvilke saker som skal opp i det kommunalt heleide aksjeselskapet i senere møter. Det gir heller ingen innsyn i dokumenter, saksfremlegg og vedlegg til saker. I bunn og grunn betyr det bare at offentligheten får vite ting i etterkant av at det er avgjort eller har vært diskutert.

På sett og vis er det fint, men egentlig ikke så verdifullt med tanke på muligheten for offentligheten til å påvirke forvaltningen og utvikling av vårt felles friluftsområde. Det er forvaltningen av Hove som er det interessante for offentligheten. Fra og med nå sitter det, med Karen Landmarks inntreden, ni styremedlemmer i HDU-styret.

Kanskje er måten å styre selskapets formål på å ha et todelt styre i HDU. Et forvaltningsstyre og et forretningsstyre. Forvaltningsstyret kan fullt og helt sortere som en offentlig virksomhet med offentlige innkallinger og -møter, offentlige dokumenter, saksfremlegg og journaler. Forretningsstyret kan ta seg av forretningsvirksomheten HDU driver. Det er ikke så interessant for offentligheten å vite hvilke leverandører selskapet har av dopapir, bonevoks eller vask av sengetøy. Der vil et aksjeselskap med respekt for seg selv få de beste løsningene billigst mulig.

Men det er av høy interesse når det kommer aktører inn på området som eksempelvis ønsker å etablere noe – eller når HDU selv har ønsker for videreutvikling.

Og det er slike tilfeller som ofte får kruttet i tønna til å eksplodere.

Esben Holm Eskelund

Esben Holm Eskelund

 

 

 

 

Lokalavisen Geita
Denne artikkelen er 2 år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.

Annonse: