LEDER: Naturlig å plassere fotballhall på Hove

FOTBALLHALL: En ny fotballhall på Hove vil bedre kvaliteten rundt hjemmebanen til Trauma betraktelig, i tillegg til å gi HDU større handlingsrom. ArkivfotoFOTBALLHALL: En ny fotballhall på Hove vil kunne bedre kvaliteten rundt hjemmebanen til Trauma betraktelig, i tillegg til å kunne gi HDU større handlingsrom. Arkivfoto

En ny fotballhall på Hove er allerede omdiskutert, men det er en helt åpenbar riktig plassering.

Trauma ønsker å bygge en ny hall til fotball i tilknytning til kunstgressbanen på Hove. Det er et prosjekt som skal gjøre i samarbeid med Hove drifts- og utviklingsselskap, men det er idrettsforeningen som skal koste anlegget. En ny fotballhall skal fungere som innendørs treningsanlegg for de yngre lagene vinterstid, mens hallen på sommeren kan leies ut til arrangementer HDU fasiliterer. Jo bedre kvalitet HDU kan leie ut, jo mer inntekter får det kommunalt heleide aksjeselskapet til å drifte Hove, som skal være en plass for alle.

Trauma spiller i år fotball i både sjette-, femte- og fjerdedivisjon i serien. Det er første gang på veldig lenge at fotballklubben i Trauma har en skikkelig målrettet satsing for å løfte den tradisjonsrike tromøyfotballen. Det skal også de yngre spillerne få nyte godt av, ved at seniorspillernes kompetanse skal være med på å løfte de yngre. Da er det veldig praktisk å kunne ha gode treningsfasiliteter også vinterstid, fremfor å løpe på isglatt, brøytet kunstress i hustrig vind og trasig tussmørke.

Enkelte har tatt til orde for at en ny hall ikke bør bygges på Hove i det hele tatt. Tomta etter den gamle barne- og ungdomsskolen har, etter det Lokalavisen Geita har registrert, vært foreslått som et alternativ. Der kan det bygges hall med parkering i kjelleren. Ja, en ny hall her vil ligge i tilknytning til Tromøyhallen. Men hvem skal bekoste en ny fotballbane utendørs i tillegg, et behov som er helt nødvendig her. Det er en kostnad Arendal kommune aldri i livet kommer til å ta på seg.

Ideen med å bygge hall på Hove er jo nettopp for å kunne dra nytte av det faktum at hovedbanen til Trauma ligger der. En ny hall vil også medføre nytt garderobeanlegg, noe som er svært etterlengtet på Hove. En hall på Hove kan naturligvis føre til at området blir enda mer brukt. Det kan også gi utfordringer med tanke på økning i trafikken.

Samtidig må en huske på at det allerede ligger klar en innregulert gang- og sykkelvei fra Sandum og til Hove-leiren. Den ble foreslått av Statens vegvesen for rundt ti år siden og vedtatt politisk. Formålet er å sørge for sikker skolevei på hele strekningen mellom Hove og Færvik og å bedre legget til rette for økt bruk av Hove som friluftsområde. Gang- og sykkelveien er fortsatt ikke bygget. Med økt trafikk til Hove, som en ny regional fotballhall kan gi, kan denne gang- og sykkelveistrekningen kanskje raskere komme på plass.

Esben Holm Eskelund

Esben Holm Eskelund

 

 

 

 

Lokalavisen Geita
Denne artikkelen er 4 år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.