LEDER: Opplagt at alle aspekter må frem i lyset

STRIDENS KJERNE: Kan dette området bebygges, eller har det vært ulovlig i 80 år? Det er stridens kjerne i den nye dreiningen i spørsmålet om camping på Hoveodden. Foto: Esben Holm Eskelund

 – Det aller viktigste i denne saken er at prosessene som fører frem til et valg av formål er åpne, transparente, har alle fakta på bordet og ikke gir ny næring for mer tvil og mistro.

Et vedtak om formålet for regulering av campingområdet på Hoveodden, blir etter alle signaler utsatt når kommuneplanutvalget får saken til behandling denne uken. Bakgrunnen er at Arbeiderpartiet har varslet at partiet ønsker et klart svar på hva vilkårene staten satte da kommunen fikk hånd om hele Hove i 1998/1999 innebærer. Det er en klok beslutning.

Lokalavisen Geita mener det er opplagt at alle aspekter ved formålet for Hoveodden må frem i lyset før man går videre i spørsmålet om hva som skal skje med campingområdet. Noe annet vil være direkte skandaløst. Det kan ikke være opp til rådmannen i Arendal å diktere hva som er gjeldende rett.

I spillet om Hoveodden har det vært gjort så mye på kammerset at hver eneste lille antydning om at det fortsatt ikke er rent trav i kommunens administrasjon og blant toneangivende politikere, fører hele saken ytterligere ut i bakevja. Mistroen og forakten i deler av befolkningen mot lokale myndigheter har ikke lagt seg. Å vedta en reguleringsplan for området, som hvis den strider mot intensjonene som en gang ble lagt, kan i verste fall bli svært kostbart for fellesskapet. I alle fall om man i etterkant kommer til at vilkåret er ingen utbygging, slik det faktisk står i skjøtet fra 1939.

Hovelista-utbryterne har mer enn antydet at saken kan havne i rettsapparatet. Det er grunn til å tro at viljen til folkefinansiering av advokater er til stede.

Gruppeleder Atle Svendal i Arendal Ap gir i Lokalavisen Geita denne uken honnør til Hovelista-avhopperne for å ha funnet frem dokumenter som nå er gjenstand for spørsmål, og som også fører til at saksutviklingen blir enda litt bredere de neste ukene før bystyret skal fatte et vedtak om formål for Hoveodden. Det er ingen tvil om at lokaldemokratiets virkning på utfallet av lokalvalget i fjor høst har en direkte politisk innflytelse.

Det er veldig bra, uansett utfall i Hove-saken. Det som er aller viktigst i denne saken er at prosessene som fører frem til et valg av formål er åpne, transparente, har alle fakta på bordet og ikke gir ny næring for mer tvil og mistro.

Esben Holm Eskelund

Esben Holm Eskelund

 

 

 

 

 

 

 

Lokalavisen Geita
Denne artikkelen er 4 år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.