LEDER: Prisverdig HDU-initiativ

HDU-STYRET: Styret og ansatte i HDU møtte søndag folk på Hoveodden. Her burde også den politiske ledelsen i Arendal kommune vært tilstede. Foto: Esben Holm EskelundHDU-STYRET: Styret og ansatte i HDU møtte søndag folk på Hoveodden. Her burde også den politiske ledelsen i Arendal kommune vært tilstede. Foto: Esben Holm Eskelund

Hove-styrets møte med publikum på tur kom sent. Og hvor var den politiske ledelsen?

Søndag inviterte HDU, med styret og noen ansatte-representanter til kaffe og prat langs folkestien på Hoveodden. Mange turgåere passerte i de rundt to timene selskapet tok seg tid til å være ute blant folk, og endel stoppet både for en kaffekopp og Hove-prat. Innom kom også tidligere campinggjester, for å uttrykke sin misnøye.

Det som er leit i det hele er at framstøtet mot publikum kommer så sent. Offentligheten HDU nå viser ved å faktisk møte folk på stiene der de går, er prisverdig, selv om det skulle ha skjedd fra første stund. De kunne godt ha fått følge av kommunens politiske ledere. Planene for Hove camping skulle vært offentlige fra før dag én, da det åpnet seg muligheter for at campingarealet kunne bli omdisponert til en helt ny type campingtilbud.

Styret i HDU mener selv at generalforsamlingen og bystyret har vært godt informert underveis i hele prosessen. På flere generalforsamlinger har styreleder fremlagt planer for nasjonalparkstandard på campingen. I like mange generalforsamlinger har ingen av aksjonærene (politikerne) stilt utdypende spørsmål om hva som egentlig ligger i dette begrepet. Da tidligere styreleder Alf Eivind Ljøstad la frem begrepet som førstemann, handlet det om å stramme området opp litt.

Underveis forsvant landskapsvernet på campingområdet, men fortsatt ble nasjonalparkstandard-begrepet ikke stilt spørsmål ved. Et fåtall, om noen, av kommunens folkevalgte stilte spørsmål. I etterkant har flere ropt høyt at de ikke har vært informert. Det er kanskje et ansvar ved å være politiker også, det å stille spørsmål når man har muligheten?

Styreleder og styret i HDU har kjent på at politikere har støttet arbeidet som pågikk. Det ble informert på gruppeledernivå, men ikke til alle og alle skal ha oppfattet beskjed om å ikke si noe videre. Det skal ha vært møter med flere av disse samtidig, noe loven setter strenge krav til. Når folkevalgte samles skal det regnes som et offentlig møte, det skal kalles inn til og være offentlig. Et slikt møte kan kun lukkes for offentligheten med henvisning til offentlighetsloven, men først etter at møtet har startet.

I saken om Canvas Hove er det mange som har tråkket feil. Lokalavisen Geita mener det i første rekke tilligger ansvar hos den såkalte politiske ledelsen å beklage. Styret i HDU er satt til å forvalte et av sørlandets mest populære turområder på bystyrets vegne og har fått en campingplass med i oppgaven. Måten faste campinggjester er blitt behandlet på er spesielt kritikkverdig. Her bør ordføreren ta sitt ansvar og beklage på en skikkelig måte.

Esben Holm Eskelund

Esben Holm Eskelund

Lokalavisen Geita
Denne artikkelen er 5 år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.