LEDER: Pusnes-planene bør opp av skuffen

FORDUMS INDUSTRI: De store mekaniske virksomhetene har flyttet vekk, men skallene av industrihaller står igjen - til forfall, mener eieren av selskapet som eier arealene. Foto: Esben Holm EskelundFORDUMS INDUSTRI: De store mekaniske virksomhetene har flyttet vekk, men skallene av industrihaller står igjen - til forfall, mener eieren av selskapet som eier arealene. Foto: Esben Holm Eskelund

Sist oppdatert kl. 08:12 19. november 2018

En riktig Pusnes-utbygging kan bli verdifull for hele kommunen.

Eieren av Pusnes industriområde ønsker å få en ny politisk vurdering av innspillet til kommuneplanens arealdel om å bygge om industriarealene til en kombinasjon av boliger og næring. Da innspillet om inntil 500 boliger, og et par tusen kvadratmeter næringsareal ble behandlet av politikerne, gikk flertallet imot og ville ikke ha det med i planen. Under høringsrunden har Pusnes Eiendom AS latt høre fra seg igjen – de vil ikke bli lagt i skuffen.

Det er positivt. Argumentene selskapet fremfører er verdt å høre på. Det mener kommunen trenger varierte boliger, og at det ligger til rette for å kunne bygge et nærmiljøsenter med preg av lokalsenter på Pusnes. Det argumenteres også imot politikernes holdning om at det sjønære området bør holdes av til industri- og næringsvirksomhet. Det er nemlig dypvannskai på Pusnes, noe det er få av i vårt område. Det ønsker det politiske flertallet å passe på. Eieren av de store industrihallene sliter, ifølge høringsbrevet, med å få leid ut til store virksomheter. Å leie ut til mindre skal også være komplisert, ettersom anlegget ikke er bygget for annet enn storskaladrift – trykker du på strømbryteren, da lyser det over alt.

Arendal kommune har imidlertid valgt Eydehavn som kommunens hovedhavn. Verken sjøsiden i Arendal eller på Tromøy trenger egentlig en stor og dyp havn til. På Eydehavn legges infrastrukturen til rette for enkel tilgang til havna både på sjøen og på land, i tilknytning til E18 i fremtiden. Industritunge områder trenger veier som kan tåle stor trafikk, gjerne tungtransport. Det er helt riktig, som det anføres, at det ligger det ikke til rette for på denne delen av Tromøy. Pusnes ligger bokstavelig talt mellom bakker og berg ute ved havet.

Lokalavisen Geita ser positivt på en ombygging av Pusnes til et kombinert bolig- og næringsområde. Det kan kanskje hende at antallet boliger som er planlagt er litt optimistisk. «Det sku bo folk i husan», synger Kari Bremnes. Det bør ikke åpnes for fullskala utbygging før man kjenner tilstrømningen av mennesker til kommunen. Den skal, ifølge befolkningsutviklingen kommunen opererer med, ikke være særlig å skryte av for tiden. Kanskje kan likevel et større utvalg boligtyper på Sørlandets største øy lokke flere til å komme hit. Men da må det også finnes attraktive arbeidsplasser rett i nærheten. De kan legges til Pusnes, og de finnes allerede i Arendal sentrum, i miljøvennlig avstand.

Det kan være et smart trekk å legge til rette også for den såkalte blå næringen på Pusnes. De som holder på med havet. Marine næringsveier er «up and coming», og om Arendal kommune sammen med tiltakshaver på Pusnes kan skape attraktive nærings- og industriløsninger for denne næringen kan man sørge for at man ikke «kaster bort» den sjønære tomten på bare å bo. Kommunen må vokte seg vel for at Tromøy bare blir et ferieparadis. Siden kommunesammenslåingen har næringsvirksomheter i stort monn forsvunnet vekk fra øya.

I et klimaperspektiv vil det bli viktigere og viktigere at det er tøffelavstand også til jobben, ikke bare til handlesenteret for rullatorgenerasjonen. Ta opp ballen igjen, sett noen krav, gjør plass til fremtidens næringer, legg til rette for gode bokvaliteter. Det kan være kombinasjonen som gjør en utbygging av Pusnes verdifull for hele kommunen. Initiativet bør i alle fall ikke bare legges i skuffen.

Esben Holm Eskelund

Esben Holm Eskelund

Lokalavisen Geita
Denne artikkelen er 6 år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.