LEDER: Samfunnet kan fort få støt

BATTERIFABRIKK: Får Arendal kommune etablering av en batterifabrikk, er det mange ting som må på plass for å motvirke at samfunnet får støt. Illustrasjon: Andreluiz Cunha fra PixabayBATTERIFABRIKK: Får Arendal kommune etablering av en batterifabrikk, er det mange ting som må på plass for å motvirke at samfunnet får støt. Illustrasjon: Andreluiz Cunha fra Pixabay
Annonse:

Det er mange oppsider, men flere ting å tenke på om Arendal får batterifabrikketableringen.

En kan fort tenke at etableringen av en batterifabrikk er slutten på alle vonde budsjettforhandlinger i Arendal i overskuelig fremtid. Det høres forlokkende ut med 2.500 arbeidsplasser bare på fabrikken. Det høres også forlokkende ut med de mange tusen arbeidsplasser som kan bli etablert som ringvirkninger. Skulle Morrow Batteries eller en annen stor aktør velge etablering i Arendal kommune, eller en nærliggende, vil det uten tvil være et paradigmeskifte for kommuneøkonomien.

Men det er grunn til å ikke sette støpslet for kjapt i med en gang.

Et vesentlig spørsmål er om det som tar mål av seg å bli verdens mest klimavennlige batterifabrikk virkelig vil trenge 2.500 ansatte, i en tid hvor roboter allerede finnes og brukes i produksjonslinjene. Hvordan kan en passe effektiv arendalitt hamle opp mot robotarmer som jobber hundre ganger så raskt? Et annet er om det er verdt å ofre et gigantisk naturområde ved Heftingsdalen i retning Eydehavn, som Lokalavisen Geita erfarer, er solgt inn med navnelappen Eyde Energipark, i Arendals bud i kampen om å innfri kravene for etablering.

Ved flere av presentasjonene som har blitt gitt underveis i prosessen så langt, nærmest gnistrer det i øynene til de som forteller. En batterifabrikk er løsningen på alt, er inntrykket som skapes. Helt vest i Västerbottens len i Skellefteå bygges nå en batterifabrikk som alene skal gi 3.000 arbeidsplasser. Det regnes med at ytterligere 9.000 arbeidsplasser blir skapt i området, som følge av batterisatsingen. Det vil trolig gi en befolkningsvekst på mange, mange tusen mennesker.

For en hvilken som helst by vil det kunne oppstå voksesmerter når en slik formidabel vekst skjer på relativt kort tid. Hvor skal alle menneskene komme fra? I vårt land er det sannsynligvis ikke nok mennesker med rett kompetanse til å fylle opp spesielt mange slike fabrikker. En slik enorm etablering fører med seg demografiske problemstillinger, som Arendal virkelig bør tenke på i en slik prosess. Skal det i tillegg bygges mange flere slike arbeidskraftkrevende fabrikker her i landet fremover i tid, vil det kunne gi enda mer konkurranse om «de riktige» innbyggerne.

Arendal trenger skattebetalere, inntektsbringende familier som kan bosette seg i hele kommunen fra Løddesøl i vest til Kilsund i øst. Det har det vært behov for i mange år allerede, men så langt har ikke kommunen flust av jobber som er tiltrekkende nok til at hordene, og helst de med kompetansen i orden, kommer.

Om en batterifabrikk skulle lede til nettopp det, må kommunen være klar i alle ledd. Da må det finnes gode strategier for hvordan man skalerer opp en middels stor kommune til å bli langt, langt større på alle områder. Det er lite sannsynlig at levekårsutfordringene, som har ligget som en klam hånd over kommunen i mange år, blir borte som ved et trylleslag. God samfunnsutvikling handler om så mange flere ting enn arbeidsplasser.

Det er fort gjort å få støt.

 

Esben Holm Eskelund

Esben Holm Eskelund

 

 

 

 

 

Lokalavisen Geita
Denne artikkelen er 3 år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.
Annonse: