LEDER: Skolene må få nok penger

UTRIVELIG OPPGAVE: Oppvekstsjef Roar Aaserud i Arendal kommune har den mildt sagt utrivelige oppgaven med å tvinge sammen et utfordrende skolebudsjett. Det tok lang tid før han kom inn på kuttforslaget da han la frem neste års skolebudsjett for bystyret sist torsdag. Foto: Esben Holm EskelundUTRIVELIG OPPGAVE: Oppvekstsjef Roar Aaserud i Arendal kommune har den mildt sagt utrivelige oppgaven med å tvinge sammen et utfordrende skolebudsjett. Det tok lang tid før han kom inn på kuttforslaget da han la frem neste års skolebudsjett for bystyret sist torsdag. Foto: Esben Holm Eskelund

Rådmannen ser ingen annen råd en å kutte over ti millioner kroner.

Det er et lite hyggelig budsjett rådmannen har lagt frem for Arendal det kommende året. Blir det vedtatt vil det ramme kraftig hverdagen til de viktigste vi har – barna våre. I forslaget rådamnn Harald Danielsen la frem i forrige uke foreslås det å kutte over ti millioner kroner til skolene. I hovedsak kuttes det etter høvelprinsippet, der alle skolene må ta sin del av bøygen. For skolene på Tromøy betyr det et kutt på til sammen rundt 1,7 millioner kroner. Det inkluderer også et kutt, som må tas for å dekke inn bystyrevedtaket om et alternativt skoletilbud også for elever som sliter på mellomtrinnet.

Kuttet vil redusere skolenes mulighet til å kunne gi fullgod undervisning. Det kuttes i skolebudsjetter som allerede er for trange, og som gjør at skolene har problemer med å få kabalen til å gå opp. Sånn kan vi ikke ha det. Elevene på skolene må få de ressursene de har krav på både i form av utstyr og pedagogisk innhold. En dårligere stelt offentlig skole, vil kunne føre til at enda flere vil søke barna sine over i privat skole. Arendal kommune har en av landets høyeste andel barn i ulike private skoletilbud. Det er bra for de som kan velge, men det er ikke bra for de som ikke kan velge. De er til enhver tid prisgitt kvaliteten og ressursene kommunen kan levere. Det er ikke til hjelp for de berømte levekårsutfordringene, som stadig nevnes i arendalssammenheng.

Nå skal partiene i gang med å lage sine alternative forslag til rådmannens budsjettforslag. Enkelte har mentalt vært i gang lenge allerede. Det er lov å håpe at de politiske partiene finner en måte å finansiere skoledriften fullt og helt på. For Roligheden skoles del legger budsjettet fra rådmannen opp til at den må drives for ca. to millioner kroner mindre neste år enn hva som faktisk ble brukt i 2017. Det er slett ikke bra.

La oss bare krysse fingrene for at barna slipper å tegne pizza og spille luftblokkfløyte uten lærer tilstede.

 

Esben Holm Eskelund

Esben Holm Eskelund

 

 

Lokalavisen Geita
Denne artikkelen er 6 år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.