LEDER: Slik kan et nasjonalparksenter bli levende

RAET NASJONALPARKSENTER: Det er bare fantasien som setter grenser for hva et besøkssenter bør inneholde. Det er fullt mulig å bygge et senter som flytter sammen mange ulike virksomheter med Hove som base. Foto: Esben Holm EskelundRAET NASJONALPARKSENTER: Det er bare fantasien som setter grenser for hva et besøkssenter bør inneholde. Det er fullt mulig å bygge et senter som flytter sammen mange ulike virksomheter med Hove som base. Foto: Esben Holm Eskelund

Alt ligger til rette for et nasjonalparksenter som kan skape interesse langt utenfor regionen.

Et hovedsenter for besøkende til Raet Nasjonalpark i Tvedestrand, Arendal og Grimstad kommuner skal ligge på Hove. Det er en veldig bra ting for Tromøy. I alle fall om det blir et senter som gir merverdi for besøkende til nasjonalparken.

Når er slikt senter vil stå ferdig er ganske uvisst. Det jobbes med å få på plass et konsept. Sommeren 2016 ble det varslet oppstart for regulering i Hoveleiren. Finansieringen er ikke gjort i en håndvending. Ved å invitere inn virksomheter som allerede holder til i Arendal og tilby dem gode løsninger kan et senter bli et spleiselag.

Lokalavisen Geita kjenner til at det jobbes med hva et senter skal inneholde før arkitektene begynner å tegne. Spektakulær arkitektur gir lite om innholdet er middelmådig og bygningen ikke er funksjonell.

Et nasjonalparksenter må knyttes til det maritime. Nesten hele nasjonalparken befinner seg faktisk under vann. Det er mange virksomheter i vår kommune som kan bidra. Havforskningsinstituttet kan fristes til å flytter deler av virksomheten til nasjonalparksenteret. Det vil være et flott utstillingsvindu for den viktige institusjonen.

Institusjoner som Grid Arendal, Kystverket, Fylkesmannens miljøvernavdeling, Statens Naturoppsyn i Agder og Redningsselskapet er offentlige og private virksomheter som hører hjemme i et marint nasjonalparksenter. Det vil gi stor verdi for senteret. For ikke å glemme Vitensenteret Sørlandet. Det er en selvfølge at også nasjonalparkens forvaltning lokaliseres i et fremtidig nasjonalparksenter.

En samling av marinrelaterte virksomheter på Hove vil gi Tromøy tilbake mange arbeidsplasser. Samtidig samles mye fagkompetanse på ett sted. Det klinger godt i manges ører. Desentralisering bør klinge godt i enda flere ører. Det bør og legges til rette for at senteret gir rom for utvikling av nye virksomheter i blå og grønn næring. Plass til lokal marin historie bør det også være. Eksempelvis som utstillingsvindu for Kubens utstilling om den dramatiske historien om slaveskipet Fredensborg.

Det er bare fantasien som setter grenser for hva en slik smeltedigel av marin kunnskap kan gi av undervisningstilbud og opplevelser. Det kan være med på å skape et nasjonalparksenter med interesse langt utenfor regionen og landet. Det skjer ingenting om en ikke inviterer virksomhetene til å bli med.

Esben Holm Eskelund

Esben Holm Eskelund

Lokalavisen Geita
Denne artikkelen er 6 år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.