LEDER: Sola bør være fri for alle

SOLENERGI: Arendal kommune skal få et eget energiutvalg. Solenergi bør kunne brukes av alle uavhengig av hvor de bor i kommunen. IllustrasjonsfotoSOLENERGI: Arendal kommune skal få et eget energiutvalg. Solenergi bør kunne brukes av alle uavhengig av hvor de bor i kommunen. Illustrasjonsfoto

Å lage egen energi bør være tillatt for alle, uavhengig av hvor man bor.

Arendal skal få et helt eget energiutvalg. Det er et resultat av samarbeidsavtalen mellom styringspartiene i bystyret. I mandatet til utvalget ligger også oppgaven å finne ut hvordan man skal kunne lage lokal energi. Det er veldig bra, sett i lys av mulighetene som nå kommer for eksempelvis solenergi.

Like før jul i fjor godkjente kommunen et solcelleanlegg i Rægevig, etter å ha konsultert både fylkeskommunen og fylkesmannen. Flere steder på Tromøy, og andre steder i Arendal kommune, har bevaringshensyn. I disse områdene er det fint lite som er tillatt utover det allerede bestående. Derfor var det gledelig å høre i kommuneplanutvalget sist uke at anlegget i bevaringsområdet i Rægevig er akseptabelt og at myndighetene ser at det å produsere solenergi også her faktisk kan være kulturhistorie. For hva gjorde vi ikke før strømkablene ble strukket frem til hvert et hus, og langt tidligere enn det?

Det bør være tillatt for alle å produsere egen energi. Samtidig er det viktig at kommunen lager et sett med felles retningslinjer om hva som er greit, hvordan praksis er for søknader og hva man kan forvente å få tillatelse til i både nyere boligområder og i bevaringsområder. For når kommunen legger klimaføringer på alle samfunnsområder ellers, vil det være merkverdig å «straffe» innbyggere som bor i bevaringsområder, med at det ikke skal være tillatt å utnytte solenergien.

Esben Holm Eskelund

Esben Holm Eskelund

 

 

 

 

Lokalavisen Geita
Denne artikkelen er 4 år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.