LEDER: Ta vare på naboene

ARENDAL SPIRIT: Siden 10. desember har boligriggen ligger i opplag i Arendal Havn på Eydehavn. Der kan den bli liggende lenge. Foto: Esben Holm EskelundARENDAL SPIRIT: Siden 10. desember har boligriggen ligger i opplag i Arendal Havn på Eydehavn. Der kan den bli liggende lenge. Foto: Esben Holm Eskelund

Sist oppdatert kl. 09:14 6. mars 2018

Det er greit å drive havnevirksomhet, men det er viktig å få på plass regler om støy.

I forrige måned ble det holdt folkemøte om støy fra Arendal Havn på Eydehavn. Det er mange som gir uttrykk for at havnevirksomheten ikke tar hensyn til naboene. På Tromøy er de nærmeste innbyggerne på Åmdalsøyra og i områdene rundt. Det er forståelig at det reageres om det lesses og losses utover kl. 23 og før kl. 06, når den generelle natteroen burde overholdes.

Det er leit å lese i referatene at naboer til havna må gå til lege fordi de blir syke av støy. Enda mer leit er det å lese at naboer hevder å ha blitt oppfordret til å oppsøke lege om de opplever støyen som for plagsom.

Ved juletider ble det enda mer støy på havna, da oljeriggen Arendal Spirit ble lagt i opplag. Vann ble dumpet fra riggen døgnet rundt i lang tid, inntil havna klarte å finne en løsning. Det er klart at det har vært ekstra slitsomt å høre på dag og natt. Derfor er det godt at det generelt nå er lavere støynivå i forbindelse med riggen.

Havnestyret ønsker nå å ta initiativ mot andre industrielle aktører på havna med mål om å lage felles regler for hele havne- og industriområdet. Lokalavisen Geita mener det er graverende at kommunen har flyttet all havnevirksomhet til et spesifikt område uten at slike regler på plass fra dag én.

Heldigvis har Arendal Havn KF evne til å lytte når reaksjonene kommer og det må være et mål at slike felles regler kommer på plass snarest, og at de i størst mulig grad tar hensyn til naboene.

Esben Holm Eskelund

Esben Holm Eskelund

Lokalavisen Geita
Denne artikkelen er 6 år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.