LEDER: Ungdomshus på Tromøy er nær realisering

SKOLESALG: Arendal eiendom KF er positiv til søknaden fra Tromøy fritidsklubb om å overta den fraflyttede barneskolebygningen på Roligheden. Det er bystyret som til slutt avgjør. Foto: Esben Holm EskelundSKOLESALG: Arendal eiendom KF er positiv til søknaden fra Tromøy fritidsklubb om å overta den fraflyttede barneskolebygningen på Roligheden. Det er bystyret som til slutt avgjør. Foto: Esben Holm Eskelund
Annonse:

Eiendomsforetakets styre og Arendal bystyre har én viktig ting å gjøre for ungdom på Tromøy.

Og det er å vedta anbefalingen fra eiendomsforetakets saksbehandler om at Tromøy fritidsklubb får kjøpe den tidligere barneskolen på Roligheden for et symbolsk kronestykke. Bygningen som i sin tid ble bygget som et praktbygg på siste rest av Tromøy kommunes budsjetter før sammenslåing med Arendal og de tre andre kommunene i storkommunen, viser seg nå fra sin arkitektonisk beste side etter at den gamle ungdomsskolebygningen og eldste delen av barneskolen er jevnet med jorden.

Rivningsdøden kunne også vært skjebnen til den i underkant av tredve år gamle barneskolen. Riktig nok har skoledrift og skolefritidsordningen hatt sine utfordringer med å holde det gående i bygget, men som et ungdomshus vil det kunne fungere på en helt annen måte. Skolen er sågår fortsatt i bruk av Roligheden skole, som bruker bygningen til arbeidslivstrening som valgfag og for elever som har behov for alternativ og praktisk undervisning. Aktiviteter som ikke er mulig å gjennomføre i den nye skolen. Dette er en undervisningsform som kan få ytterligere mening når fritidsklubben setter i gang nødvendig vedlikeholdsarbeid, utbedringer og oppgraderinger.

Tromøy Ungdomshus på Roligheden kan bli et hus som virkelig er for og av ungdom, hvor ungdom selv kan få bidra til å skape sitt eget. Når en leser om alle aktivitetene som kan realiseres i regi av fritidsklubben og Tromøy fritidsforum i forbindelse med muligheten bygget gir, kan man ikke unngå å bli inspirert.

Les også: Her vil Tromøy fritidsklubb bygge opp fritidsforumet

Tromøy fritidsklubb har i flere år vært uten lokaler, og om skolebygget vedtas revet fremfor solgt til klubben, er det høyst sannsynlig endeliktet for den tradisjonsrike og viktige klubben, brukt av ungdom i alle aldre i flere tiår. Klubbens primus motor, Conrad Coll, har sågar mottatt Kongens fortjenstmedalje for sin innsats for ungdom på øya gjennom nettopp fritidsklubben. Han er en av ildsjelene som har fått ny glød for at klubben igjen skal få passende lokaler for å holde på med uvurderlig viktige aktiviteter, også aktiviteter i tiden slik som gaming og esport.

Det er nemlig ikke lenger slik, som det kanskje var en gang, at man kan gi ungdommen en skrutrekker, en sliten moped og en garasje og så har man skapt en fritidsklubb. Det later til at mange politikere i Arendal tenker slik. Det er ikke slik det fungerer. Da har de ikke lest og forstått henvendelsene de har fått fra Tromøy fritidsklubb. Ungdom av 2020 er langt mer sammensatt og har mange, mange, mange, mange andre interesser – noe et romslig ungdomshus med stor takhøyde på Tromøy er som skapt til å ta opp i seg.

Argumentet om at eiendommen kan bli til et antall boligtomter, det kjøper de færreste av oss på Tromøy. Nylig er Marisberg kommet på plass, Pusnes står foran transformasjon til flere hundre boliger, Pusnesheia vekkes til live igjen, Tybakktoppen nærmer seg realisering og det jobbes med boligprosjekter både på Vågsnes, Skoghaven og på Skare. Det er grenser for hvor mye som kan bygges nytt til en hver tid.

Nå må eiendomsforetakets styre og bystyret i Arendal gi ildsjelene i Tromøy fritidsklubb tillit.

Esben Holm Eskelund

Esben Holm Eskelund

 

 

 

 

 

 

 

Lokalavisen Geita
Denne artikkelen er 2 år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.

Annonse: