LEDER: Veivalgene kan fort bli ubehagelige

PRIVAT VEI: Det er utrolig viktig for folks rettsfølelse at bystyret har en retningsgivende, forutsigbar tilnærming til hva som skal være kommunale veier, slik at man unngår å få kjipe enkeltsaker. IllustrasjonsfotoPRIVAT VEI: Det er utrolig viktig for folks rettsfølelse at bystyret har en retningsgivende, forutsigbar tilnærming til hva som skal være kommunale veier, slik at man unngår å få kjipe enkeltsaker. Illustrasjonsfoto
Annonse:

Flere kommunale veier kan bli private. Da må det lages en plan.

En vei her og en vei der, det blir fort én million kroner i året. Det har i alle fall rådmannen i Arendal regnet seg frem til at er mulig å spare i kommunale utgifter ved å gjøre kommunale veier private. Med et pennestrøk kan goder som brøyting, kantklipping, feiing, grøfting, tetting av hull og tømming av sluk bli en kostnad for de som bor i veien. Og når det må gjøres totalrenovering som legging av eksempelvis ny asfalt, er det beboerne langs veien som må bla opp.

De neste fire årene har rådmannen i Arendal lagt inn en besparelse på fire millioner kroner totalt ved å foreslå at bystyret vedtar å gjøre om kommunale veier til privateide veier. Det vil innebære at folk selv må betale for veien de kjører, sykler og går på for å komme seg hjem.

I handlings- og økonomiplanen for de kommende årene antyder rådmannen at det kan bli satt strengere krav til kravene for hva som kan være en kommunal vei i nye reguleringsplaner. Bakgrunnen er at kommunens meter vei øker jevnt uten at finansieringen for drift følger med. Det slås også fast at det må vurderes hvilke veier som bør overtas av private, og det må vurderes hvor god den kommunale tjenesten på veier skal være.

Det ligger også i kortene at kommunen kan måtte overta mindre fylkesveier, etter E18-utbyggingen, noe rådmannen mener ikke er mulig innenfor dagens økonomiske rammer der avdelingen for vei og parkeringen rett og slett har for lite penger til oppgavene den har.

Det er forståelig at det bør være strengere krav til hva som skal være kommunale veier i nye boligfelt. Da spiller kommunen med åpne kort helt fra starten, og ingen som vurderer å flytte til et slikt område vil sannsynligvis ikke bli overrasket over ekstrakostnaden, som ikke gir dem noen form for goder fra fellesskapet.

Langt verre er det for de som bor langs de små veiene og veistubbene i utkantene av kommunen. De kan stå lagelig til for hogg fra bystyret i budsjettvedtak. Tendensen kan fort bli at det er veier i mindre urbane strøk som blir overlatt til private, hvor det ofte ikke er så mange husstander utgiftene skal deles mellom. Da kan det bli en dyr affære å bo «på landet». I Arendal kommune er det mange som bor på nettopp landet, og som har lange veistrekninger inn til boligene sine.

Lokalavisen Geita er enig med Venstres Pål Koren Pedersen, som i samfunnskomitéen nylig påpekte at det må komme på plass en politikk på feltet. Den må ta høyde for at folk også på landet skal få nyte godt av å bo ved en kommunal vei. Det er utrolig viktig for folks rettsfølelse at bystyret har en retningsgivende, forutsigbar tilnærming til hva som skal være kommunale veier, slik at man unngår å få kjipe enkeltsaker. For det kan det bli mange av for fire millioner kroner.

Ubehagelig kan det også bli. For både de som skal avgjøre og de som vil bli berørt.

Esben Holm Eskelund

Esben Holm Eskelund

 

 

 

 

 

Lokalavisen Geita
Denne artikkelen er 3 år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.
Annonse: