LEDER: Vi må snakke om døden

SORG PÅ TROMØY: Vinterferien har vært preget av sorg på øya. IllustrasjonsfotoSORG PÅ TROMØY: Vinterferien har vært preget av sorg på øya. Illustrasjonsfoto
Annonse:

To triste dødsbudskap rammer familier og berører en hel øy.

Avslutningen av vinterferien på Tromøy har vært vanskelig for mange. Mange barn i to familier har opplevd å miste en forelder hver. En mor og en far har gått ut av tiden.

Det er inderlig trist å tenke på familiene og ikke minst barna, som sitter igjen med et fortvilet savn etter en pappa og en mamma.

Dødsfallene berører mange barn og voksne på Tromøy. På Roligheden skole og på Sandnes skole møter elevene igjen sine venner, som i vinterferien har opplevd dypt smertefulle omveltninger i livene sine. Skolene satte allerede i vinterferien i gang sine virkemidler for å håndtere en skolestart som kan bli krevende. Det er en riktig og viktig håndtering av situasjonen.

Vi må snakke om døden. Det var også budskapet fra prest Åsta Ledaal og sorggruppe-leder Arne Ingmar Eggen i temagudstjeneste i Færvik kirke søndag kveld. Tiden etter tapet av noen man har kjær kan ofte være vanskelig. Også for de som står rundt og kanskje er redde for å møte de sørgende, fordi de tenker at de ikke har noe med det.

Å bry seg og vise omsorg har en uendelig verdi.

Den nærmeste tiden vil være preget av sorg på Tromøy. To gravferder for en mamma og en pappa står for døren. Det er mange barn som helt sikkert vil ha spørsmål og undring om døden.

Da er det viktig at vi voksne har tid til å lytte, trøste og gi svar etter beste evne. Det er bedre enn å pakke inn døden i noe som ikke nevnes.

Esben Holm Eskelund

Esben Holm Eskelund

 

 

 

 

 

Lokalavisen Geita
Denne artikkelen er 2 år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.

Annonse: