På tide å samle øya?

ØST-VEST: Tromøy er fortsatt preget av tankegang om øst og vest, mener Tom Terjesen i dette leserinnlegget. Arkivfoto/MontasjeØST-VEST: Tromøy er fortsatt preget av tankegang om øst og vest, mener Tom Terjesen i dette leserinnlegget. Arkivfoto/Montasje

Tankegangen om øst-vest er mer utbredt på Tromøy etter diskusjonen om skolesammenslåing, mener Tom Terjesen.

I generasjoner, altså i flere tiår, har det vært en Øst-Vest tankegang og holdning på Tromøya. Sist en så store fronter stå på barrikadene var da det var snakk om å bygge en skole for hele øya. Den kampen ente med at øya forble med to skoler, Sandnes og Roligheten.

Nå bor jeg på Kongshavn og har et godt forhold til Sandnes skole. Jeg satt i Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) mens mine eldste gikk der, fulgte med over på Roligheden og er nå tilbake i FAU på Sandnes. Men en ting merker jeg meg er mer tydelig nå enn før diskusjon om sammenslåing av skolene. Det er nettopp denne Øst-Vest tankegangen.

Men samtidig som en ønsker å holde skolene skilte, så må en ikke glemme at alle barn en dag skal gå sammen på ungdomstrinnet og så videre på videregåendende skole. Så hvorfor ikke prøve å samle øya i et tidlig stadium. Jeg tror mye av denne Øst-Vest tankegangen ligger hos oss voksne og blir videreført i generasjoner.

Ta for eksempel 17. mai. Skolekorpset har en utfordring vært eneste år med å glede alle. De spiller på Sandnes etter en lang dag på kryss og tvers av både øy og by. Så etter denne opptredenen klokken 13 er mange slitne. Dermed blir det kun et fåtall som blir med ut til Hove for å spille for Roligheden sine elever. Dette oppfattes ikke rettferdig for dem.

Og når en samtidig snakker varmt om å få til en Tromøydag for å samle befolkningen, hva er da problemet med å samles på 17. mai? Dette er en gylden anledning å fjerne alle fordommer, alle grenser og få barn og ungdom til å se at øye henger sammen på midten. Så kan vi ta neste kamp om å få rutebussen også til å skjønne at øya ikke er delt, men det er en litt mer politisk sak.

Ulike forslag har svirret rundt om å rullere på å holde 17. mai feiring klokken 13.00 og 15.00. Og håpe at Skolekorpset er mer opplagt til å spille begge steder bare det blir rullert? Å måtte huske om det var i fjor Sandnes var klokken 15.00 eller var det 13.00? Skal en kjøre dit eller dit? Det er på tide at øyas befolkning våkner og ser at dette ikke er godt for noe, eller noen.

Jeg har hørt flere argumenter om logistikk, parkeringsproblemer, pengefordeling med mer ved å samle øya for felles 17. mai. Men ingen argumenter på hvor bra det ville vært for barn og unge. Hvor inkluderende ville ikke det blitt? Og er det plassproblem ved å eventuelt holde felles 17. mai på Sandnes et år, for så Roligheden neste år. Da kan en fremdeles benytte Hove, for der er det plass til alle.

For Tromøy Skolemusikkorps så har de medlemmer fra begge ender av øya og de vil gjerne vise alle sine skolekamerater hva de gjør på fritiden. Korpset vil gjerne samle øya, etter hva jeg har forstått.

Tom Terjesen

Lokalavisen Geita
Denne artikkelen er 6 år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.