PLAST – Hvor og hva?      

PLASTIKK: Bystyrerepresentant Rune Sævre, Arendal SV. Foto: Montasje/ArkivPLASTIKK: Bystyrerepresentant Rune Sævre, Arendal SV. Foto: Montasje/Arkiv

– Det vil ha en smitteeffekt og produsenter vil bli vekket, hvis vi viser alvor med at plast ødelegger deler av vårt miljø.

«Arendal vil gå foran for å stoppe unødvendig bruk av plast, herunder plastposer»

Vedtak Arendal Bystyre 26.10 2017.

Vi omgir oss med plast. Noe har vi nytte av. Annet er unødvendig. Og noe er direkte skadelig der det ender opp. Det gjør at flere og flere er bevisste på hvor vi har plast, hvordan vi bruker den og hva vi trenger å gjøre med mengdene av plast som kommer på gale veger.

Det er et engasjement på å stoppe misbruk av plast. Plastprodukter som er på avveger. Som i noen grad forurenser våre strender, men som vi fra andre havområder ser forsøpler og forurenser i stor målestokk. – Det har det politiske miljø i Arendal begynt å ta ansvar for, ved at vi har et   bystyrevedtak på å redusere plastforbruket og ha et plastposefritt samfunn.

Plast er en utfordring å få redusert. Vi tenker ikke først og fremst på plastposer, men like mye på mikroplast, som vi stadig får mediameldinger om fra de store havområdene. Det er den unødvendige plasten, engangsplasten, som mange mener det må fokuseres på. – Som et apropos fikk vi i Arendal i 2015 et vedtak som nettopp forbyr gassballonger på 17. Mai.

Flere meninger: Synspunkt

I Arendal vet vi at det for ett år bli samlet inn 14 kg plast pr. innbygger. Det gjør at mange tenker; trenger jeg flere plastposer eller greier det seg med de som jeg trenger til restavfall?

Det er nødvendig å ha en oversikt over mengden og hvor plasten finnes. Vi ser jo at plast fra strendene til og med kan brukes til produksjon av kunst. Mest for å symbolisere et miljøproblem. Men noe som kanskje blir liggende igjen på strendene er Q-tips; hvorfor ikke få produsert Q-tips på papp-pinner?

Vi ser at noe har skjedd i butikkene. I Arendal og for Agder renovasjon har det blitt produsert «Miljøteia». Det er også flere butikker i sentrum som selger bærenett i tøy. Og hvorfor kunne ikke Vinmonopolet produsere og tilby «Polteia»?

Det har i flere år vært arrangert strandryddedager ved skoler i kommunen. Det er viktig og nødvendig at kommunen går foran og kanskje setter igang alternative trender. Det engasjerer og er holdningsskapende. Slike aksjoner viser at det kommer plastprodukter både fra egen husholdning, men også over havet! Samtidig må vi innse at andre land, slik som Tyskland , er bedre enn oss på denne typen miljøpolitikk. For ikke å si land som Kenya og Rwanda som har gått linjen helt ut og gitt forbud mot bruk av plastposer og plast på og i forbruksartikler.

Det vil ha en smitteeffekt og produsenter vil bli vekket, hvis vi viser alvor med at plast ødelegger deler av vårt miljø. Kanskje kunne flere benytte tøy- eller papirposer? Kan noen lokalt produsere handleposer? Trenger vi plastfolier mellom brunostskivene? Er plastemballasje nødvendig på friske og «ferske» varer? Kan en Facebook eller Instagram-side vekke aksjon for en reduksjon av plast  i vår by? Har slammet fra renseanlegg for mye plast  i seg til at det kan brukes til jordforbedring? Får vi en trend fra kunstgressbane tilbake til gressbane for fotballen?

Vi har hentet ideer og innspill fra flere organisasjoner og interessegrupper. Alle har viktige innspill i det videre arbeidet mot et Arendal med mindre plast; i og rundt vår mat, i og rundt hvor hverdag!

Vi utfordrer Arendal til å markere seg som et foregangssamfunn når det gjelder også plast! Og at organisasjoner og etater går sammen i en dugnad på hvordan vi skal arbeide videre med med plast som en miljøutfordring.

Rune Sævre
Arendal SV

Lokalavisen Geita
Denne artikkelen er 6 år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.