– Redegjør og legg alle kortene med riktig side opp

KREVER SVAR: Frps Maurith Fagerland krever svar på enda flere spørsmål som har meldt seg etter Hove drifts- og utviklingsselskap AS redegjørelse om Canvas Hove-planene for bystyret. Foto: Esben Holm EskelundKREVER SVAR: Frps Maurith Fagerland krever svar på enda flere spørsmål som har meldt seg etter Hove drifts- og utviklingsselskap AS redegjørelse om Canvas Hove-planene for bystyret. Foto: Esben Holm Eskelund

Sist oppdatert kl. 12:46 9. november 2018

LESERINNLEGG: FLERE SPØRSMÅL, HOVE DRIFT OG UTVIKLING.

Arendal Fremskrittsparti ved undertegnede har stilt spørsmål om det foreligger grunnlag for å legge ned Hove Camping på en slik måte at det nå brutalt rammer de faste gjestene som har sikret inntekt inn i mange år. Prosessen preges av dårlig og sporadisk informasjon, både mot campere, lokalbefolkning og politikere. Det synes nå som denne ikke bare er begrunnet i ubetenksomhet, men til dels bevisste vurderinger. Dette er etter vårt skjønn kjennetegn på en dårlig prosess der konklusjonen gjerne får en langt dårligere forankring enn den kunne fått gitt at man hadde valgt en annen tilnærming.

Vi har i denne prosessen etterspurt regnskap for Hove Camping siste 3 år, og fått følgende svar som er ca-tall uten moms. De oppgis å være ganske like for de 3 siste år. Hove Camping er en avdeling i selskapet. Totalomsetning oppgis å være mellom 4 og 4,4 millioner. Dette er inndelt slik:

  • Hyttene ca 550.000,-
  • Sesongkontrakter ca 1.700.000,-
  • Drop inn telt, bobil ca 900.000,-
  • Restaurant og kiosk ca 900.000 – 1.400.000

Bare i campingen alene, snakker vi altså om mellom ca. 4.050.000,- og 4.550.000,-. PLUSS moms. Dette er IKKE småpenger.

Hvorfor ble da inntektene ift Hove Camping i møtet med politikerne i Arendal 01.11.2018 oppgitt å være på mellom «magre» 500.000,- og 1 million?

  • Utleie i Hove Leirsenter er ca 8 millioner.

Det er ikke gitt informasjon om de ulike enhetenes utgiftsposter. Heller ikke om disse overlapper og inntekter fra Hove Camping brukes ift Hove Leir, og vice versa.

Oversteg utgiftene inntektene når det gjelder Hove Leir, og ble inntekter fra Hove Camping benyttet ift å dekke opp disse?

I tillegg registrerer vi at gjennom Agderposten 01.11. 2018 at Terje Stalleland som daglig leder og medlem i Hove drift og utvikling forteller at Jan Fasting var «åpenbart inhabil siden «han viste sin interesse for prosjektet en gang etter styremøtet 13.09.2017»». Samtidig svarer han ikke direkte på journalistens spørsmål: «I hvilken grad er ett styre, som lenge har innehatt ett fellesskap med dette styremedlemmet, habilt til objektivt å vurdere hvilket opplegg som «fremstår som det mest tiltalende?»» I stedet forklarer han hvordan beslutningen ble fattet og forankret. Dette forklarer imidlertid IKKE hvordan man kom frem til at Fasting ble stående igjen alene, samt at politikere KUN fikk helt overflatisk informasjon. Dette forklarer heller ikke de referatene vi sitter på, siden de er fremlagt tydelig «stykkevis og delt». Vi ønsker fremdeles svar på de spørsmålene stilt i vårt innlegg av 01.11.2018, i tillegg til spørsmål stilt over.

Vi kan imidlertid forstå at dette er ett ubehagelig spørsmål. Spesielt siden Fasting formelt ikke forlot styret før ett år senere (september 2018), og også deltok i (og underskrev referat fra) styremøter i 2018. Dette referatet er ikke datert, men det er fra ett møte langt senere og, tipper vi, ett stykke ut i 2018. Behandlede saker er nummerert 6/18-12/18. Hvorfor deltok Fasting fremdeles i styremøter ved Hove drift og utvikling, om han så tydelig var inhabil? Jeg KAN se at Low Camp muligens ikke ble diskutert formelt i dette møtet- men så tett kontakt med styret, er uansett ikke gunstig.

En annen ting er at Terje Stalleland fra 03.11.2018 står som daglig leder i nyetablerte Canvas Hove, i tillegg til å være involvert som styreleder. Spørsmålene blir bare flere- og hullene i svar og skriftlige redegjørelser stadig tydeligere.

Dette holder ikke, Hove drift og utvikling. Redegjør og legg alle kortene med riktig side opp, NÅ!

Maurith J. Fagerland, Edward Terjesen og Andreas Arff

Arendal Fremskrittsparti

 

Lokalavisen Geita
Denne artikkelen er 6 år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.