SYNSPUNKT: Samarbeid er nøkkelen

NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN: Fra venstre: nestleder Kåre Nygård, folkehelsekontakt Linda Ann Kleiven, fylkesleder Siv Galdal Olsen og demenskontakt Hallfrid Kronheim Bildet tatt under Nasjonalforeningen for folkehelsens landsmøte i Alta 2022. Foto: Nasjonalforeningen for folkehelsenNASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN: Fra venstre: nestleder Kåre Nygård, folkehelsekontakt Linda Ann Kleiven, fylkesleder Siv Galdal Olsen og demenskontakt Hallfrid Kronheim Bildet tatt under Nasjonalforeningen for folkehelsens landsmøte i Alta 2022. Foto: Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalforening for folkehelsen vil bidra for å bøte på mangelen på helsepersonell. […]

Bli abonnent!| Er du abonnent? Klikk på "Logg inn" i toppmenyen |