SYNSPUNKT: Samarbeid er nøkkelen

NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN: Fra venstre: nestleder Kåre Nygård, folkehelsekontakt Linda Ann Kleiven, fylkesleder Siv Galdal Olsen og demenskontakt Hallfrid Kronheim Bildet tatt under Nasjonalforeningen for folkehelsens landsmøte i Alta 2022. Foto: Nasjonalforeningen for folkehelsenNASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN: Fra venstre: nestleder Kåre Nygård, folkehelsekontakt Linda Ann Kleiven, fylkesleder Siv Galdal Olsen og demenskontakt Hallfrid Kronheim Bildet tatt under Nasjonalforeningen for folkehelsens landsmøte i Alta 2022. Foto: Nasjonalforeningen for folkehelsen
Annonse:
Nasjonalforening for folkehelsen vil bidra for å bøte på mangelen på helsepersonell. […]
Bli abonnent! | Er du abonnent? Klikk logg inn
Annonse: