SYNSPUNKT: Bevar Hove Camping og Hoveodden som det er i dag

AKSJONERER: Anders Haslestad er fast campingleietaker på Hove Camping. Han mener Hove drifts- og utviklingsselskap AS må instrueres til å stanse planene for Canvas Hove. Arkivfoto: Esben Holm EskelundAKSJONERER: Anders Haslestad er fast campingleietaker på Hove Camping. Han mener Hove drifts- og utviklingsselskap AS må instrueres til å stanse planene for Canvas Hove. Arkivfoto: Esben Holm Eskelund

– Det uforståelige vedtaket kom som lyn fra klar himmel på oss, og har for mange gitt utslag i helsemessige problemer, og en forringelse av livskvaliteten, skriver Anders Haslestad.

Etter at «faste gjester» på Hove camping fikk e-post 16.10. 2018 ca. kl. 0730 på morgenen, om planene Hove Drift- og Utviklingsselskap (HDU) skulle iverksette på campen, har hverdagen blitt vanskelig for mange av gjestene. Det uforståelige vedtaket kom som lyn fra klar himmel på oss, og har for mange gitt utslag i helsemessige problemer, og en forringelse av livskvaliteten.

Enda verre og mer uforståelig blir det når daglig leder Terje Stalleland og styreleder Ingunn Kilen Thomassen ved HDU ved flere anledninger påstår at det har vært gjennomført en åpen prosess over for oss, slik at dette var vi forberedt på. Det er underlig at 2 personer mener det har vært en åpen prosess og 140 familier mener det motsatte. Det som er sannheten er at det har vært kjørt en lukket prosess fra 2015 da tidligere vedtatte planer for utvikling av campen ble skrinlagt, på samme tidspunkt som Jan Fasting kom inn i styret! Syns dette er litt påfallende!

Jeg har ALL informasjonen som er blitt sendt ut siden HDU selv overtok driften 2009, og der kommer det ikke frem at de har jobbet med slike planer som nå kommer frem i dagen.
Det vi har opplevd fra HDU overtok driften er at årsleia har auka, langt utover normal prisjustering. Vi har fått informasjon om at det jobbes med oppgradering og utvikling av campen. Dette har vi sett på som positivt, for det vi har opplevd siden HDU overtok driften selv er at campingplassen har forfalt for hvert år som har gått. Vi har for hver ny sommer ut fra den informasjonen vi mottar, gått og ventet og håpet på oppgraderinger uten at det har kommet.

Da infoskrivet for 2018 sesongen kom ble det et «opprør» over det vi opplevde som uforståelig behandling av oss på campen. Prisen var nok en gang økt og informasjonen var den samme som tidligere år, med planer om investering og oppgradering. I samme skriv sto det også at vi ikke kunne forvente at det var nok varmtvannskapasitet i dusjene i høysesongen!

Vi tok skriftlig kontakt med daglig leder for å få til en positiv dialog og for å tilkjennegi vårt syn. Det ble utvekslet meninger fra begge sider på e-post, men vi fikk ikke noe gehør for våre argumenter. Dialogen med Terje Stalleland ble avsluttet fra hans side med at hvis vi ikke var fornøyd med tingenes tilstand så kunne vi bare pakke å reise!

Vi tok på dette tidspunktet skriftlig kontakt med styret i HDU v/styreleder Ingunn Kilen Thomassen, med et ønske om å få en dialog med styret. Vårt ønske om dialog ble avslått med begrunnelse i at styret hadde fått forelagt all skriftlig korrespondanse, og derfor ikke anså at vi hadde noe mer å komme med. Styret stilte seg fullt og helt bak daglig leders syn og handlemåte over for oss.

Det er også interessant å merke seg at daglig leder og styreleder gikk høyt ut med at alle hadde blitt godt informert om planene under veis, men når de blir konfrontert med disse påstandene, sier de plutselig at de er kjørt en lukket prosess for å unngå støy fra omgivelsene. Hva var de redde for? Var det ikke stuerent det de drev med?

Det er helt uforståelig at Arendal kommunen lar HDU så til de grader få vandalisere det unike sjø nære friområde Hoveodden er, og jo mer som kommer fram om disse planene jo mer uforståelig blir det at dette blir tillatt.
Argumentene fra HDU for å legge ned campen var at det ikke var noen inntjening på campen slik at de måtte se seg om etter andre måter å tjene penger på.
Dette er direkte feil påstand fra HDU s side, men et fiktivt utsagn for å være med på å få realisert drømmen og forretningskonseptet til Jan Fasting og hans firma Lowcamp as.
Jan Fasting ble valgt inn i styret for HDU i 2015, på samme tidspunkt som alle tidligere vedtatte planer om oppgradering av campen ble skrinlagt. Påfallende?
Påstanden fra HDU om at campen ikke ga inntekter er direkte feil når daglig leder Terje Stalleland så sent som sist sommer 2018 i intervju med Agderposten sier at det gikk dårlig med driften av Hove leir etter at de bl. annet hadde mistet Hove festivalen, men at campen gikk så det suste med god inntjening.

Det er også direkte latterlig og useriøst når det blir sagt fra HDU at campingplassen har vært lukket og ikke tilgjengelig for allmenheten, altså Arendalkommunes innbyggere, og at det nye prosjektet skal åpne opp for allmenheten og at det skal bli mindre «fotavtrykk».

Det er også oppsiktsvekkende når de av politikerne som uttaler seg nærmest ordrett gjengir det som blir presentert i prosjektbeskrivelse og informasjonsavisa «Arendal», uten noen form for refleksjoner over innholdet i budskapet. Det er også interessant at de kjøper påstander som at området ikke har vært åpent for allmenheten, og at dagens virksomhet lager store fotavtrykk! Jeg vil påstå at området ikke kan bli mere åpent for allmenheten enn det er i dag.
Forskjellen mellom slik det er i dag og det nye konseptet er at området blir åpent, men det blir åpent for de med tykk lommebok og ikke for folk flest.

Nå må rådmann, ordfører og kommunestyret våkne og sette en stopper for vandaliseringen av Hoveodden. Det «fotavtrykket» dere politikere vil lage ved å sette foten ned, og stoppe disse planene Canvas Hove har, blir knapt synlig i forhold til de fotavtrykk som vil bli, hvis disse planene blir realisert. Kommunen kan umulig tillate det som er i ferd med å skje nå, uten at det er utarbeidet en reguleringsplan for området. Det burde også være en selvfølge at det ble utarbeidet en sårbarhets og konsekvensanalyse for hele området.

Hvis politikerne (kommunestyret som generalforsamling for HDU) er sitt ansvar bevisst så går de inn og instruerer HDU til å stoppe de planene de vil forsere og sette ut i livet med «lynets hastighet» slik at de offentlige kommer på etterskudd med sin oppfølging av planen. De må også instruere HDU til og drifter campingen videre til reguleringsplanen er endelig vedtatt.
Det virker som Arendal kommunes med rådmann og ordfører i spissen sitter musestille i båten og vegrer seg for å gripe inn. Styreleder i HDU Ingunn Kilen Thomassen er jo ansatt som jurist og saksbehandler i kommunen!!

Vi som har campingvogn på Hove bruker også hele Hoveodden, og ser også på lik linje med alle tusener av mennesker som bruker området til tur og rekreasjon hele året at disse planene som blir forsøkt satt ut i livet vil ødelegge hele Hoveodden s unike særpreg.

Vi er svært takknemlig for det folkelige engasjementet som nå bygger seg opp med lynets hastighet for å stoppe vandaliseringen. Vi står skulder ved skulder i dette arbeidet.
Det er verd å merke seg at aksjonsgruppa Bevar Hoveodden nærmer seg 6000 medlemmer på fb som støtter aksjonsgruppas syn og arbeid.

Anders Haslestad

Lokalavisen Geita
Denne artikkelen er 6 år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.