Synspunkt: Hvorfor tålte denne prosessen ikke dagens lys?

HOVE-PROSJEKTET: Unni Endresen stiller mange spørsmål om prosessen rundt Canvas Hove i dette leserinnlegget. Foto: Esben Holm EskelundHOVE-PROSJEKTET: Unni Endresen stiller mange spørsmål om prosessen rundt Canvas Hove i dette leserinnlegget. Foto: Esben Holm Eskelund

– Arendals politikere, er dere villige til å sluke alt rått så lenge det blir presentert overbevisende nok, uten spørsmål, uten at dere har innsikt, uten noen motforestillinger?
Hemmelighold overfor Arendals befolkning er ikke bra. Det ivaretar verken en demokratisk prosess eller ytringsfriheten.
Hvorfor var det nødvendig? En tynn forklaring om å “unngå bråk”. En uforståelig redsel for at “åpenhet ville skremme bort aktører”.
Hvorfor tålte denne prosessen ikke dagens lys?
Kan det heller være at det allerede ønskede/villete resultatet ville bli forstyrret?
Hvordan vet vi at det vi her er vitne til ikke bare har vært et spill for galleriet, en fiktiv konkurranse?

Hvorfor får vi ikke vite hvem de andre interessentene var? Hvorfor får vi ikke vite hvilke andre planer for Hove som ble lagt frem? Hva er det som ikke tåler å komme frem i dagen?
Hvorfor er det farlig å få vite hva som har foregått i prosessen?
Kanskje var det en (uønsket) mulighet for at Arendals befolkning ville ha bifalt en av konkurrentenes løsninger, slik at nåværende vinner hadde tapt?

Har resultatet av denne såkalte prosessen vært avgjort på forhånd, “vinneren” ville vinne uansett?
Ble (den ikke offentlig utlyste) konkurransen om hvem som skulle få utforme Hove-området bare satt i gang for å ha ryggen fri i ettertid, for at det skulle se ut som om andre aktører har hatt en sjanse, hvilket de i realiteten aldri hadde?

Nå når beslutningen om Hove er tatt, og “vinneren” er kåret, skulle det vel ikke lenger være noe i veien for at vi får innsyn i den tilbakelagte prosessen, som ikke lenger kan skremme bort aktører, og “bråk” ble det jo likevel!

Hvorfor stilles det ikke spørsmål når styreleder i HDU kaster ut uriktige påstander om økonomien, påstander som lett kan etterprøves for å sjekke om det stemmer?
Har Bystyret overhodet sett på driften av Hove?

F.eks. påstår hun at inntektene på campingen ligger mellom 500.000 og 1 million. Kan damen ikke regne? – eller håper og tror hun at andre ikke kan?

Kommer hun bevisst med uriktige opplysninger, eller er hun styreleder for et foretak hun ikke har satt seg inn i hvordan drives? Begge svar er foruroligende.
Hvorfor ikke ganske enkelt fortelle sannheten, komme med riktige tall?

Uten kalkulator kommer jeg frem til at plassleie for 140 campingvogner til en pris av 15.000 kr pr stykk – 2.1 mill, og i tillegg kommer drop-in for bobiler og campingvogner pluss utleiehytter og teltplasser på campingen, inntekter i kiosken og på kafeen.

Jeg oppfordrer en eller flere regnskapskyndige til å gå gjennom de siste årenes regnskap for HDU og finne sannheten. Her kan det kanskje komme overraskelser?
Kanskje campingen gikk bra, mens leiren ikke gjorde det?
Og dersom campingen gikk bra, hvorfor ble ikke de varslede forbedringer og utbedringer på campingplassen iverksatt. Hva ble pengene brukt til?

Nei, Arendals politikere!
Det er på tide å våkne – eller er dere villige til å sluke alt rått så lenge det blir presentert overbevisende nok, uten spørsmål, uten at dere har innsikt, uten noen motforestillinger.

Og hvor blir det av den gravende journalistikken? Er det noen nysgjerrige journalister der ute som ønsker å finne svar?
Jeg håper det, og mens dere da er i gang, kunne dere kanskje ta en prat med de som har forsøkt å drive campingen på Hove opp gjennom årene, og finne ut av hvorfor de ga opp?

Unni Endresen
stemmeberettiget innbygger i Arendal

Lokalavisen Geita
Denne artikkelen er 6 år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.