SYNSPUNKT: – Ikke gjennomførbart, bør bli LNF

SÅRBART AREAL: Bildet viser eksempel på jordprøve fra campingområdet. Til høyre i prøvespydet ses det tynne jordlaget, med svake grasrøtter, ca. 5 cm tykt. Til venstre, nær tuppen på prøvespydet, ren finkornet flyvesand. Foto: InnsendtSÅRBART AREAL: Bildet viser eksempel på jordprøve fra campingområdet. Til høyre i prøvespydet ses det tynne jordlaget, med svake grasrøtter, ca. 5 cm tykt. Til venstre, nær tuppen på prøvespydet, ren finkornet flyvesand. Foto: Innsendt

Om sårbarheten til naturen på campingområdet og risikoene med Hoveplanen. Leserinnlegg: Ser […]

Bli abonnent!| Er du abonnent? Klikk på "Logg inn" i toppmenyen |