SYNSPUNKT: – Ikke gjennomførbart, bør bli LNF

SÅRBART AREAL: Bildet viser eksempel på jordprøve fra campingområdet. Til høyre i prøvespydet ses det tynne jordlaget, med svake grasrøtter, ca. 5 cm tykt. Til venstre, nær tuppen på prøvespydet, ren finkornet flyvesand. Foto: InnsendtSÅRBART AREAL: Bildet viser eksempel på jordprøve fra campingområdet. Til høyre i prøvespydet ses det tynne jordlaget, med svake grasrøtter, ca. 5 cm tykt. Til venstre, nær tuppen på prøvespydet, ren finkornet flyvesand. Foto: Innsendt
Annonse:
Om sårbarheten til naturen på campingområdet og risikoene med Hoveplanen. Leserinnlegg: Ser […]
Bli abonnent! | Er du abonnent? Klikk logg inn
Annonse: