SYNSPUNKT: Ingen begrunnelse for å bygge ned strandsonen

STRANDSONEN: - Planbeskrivelsen begrunner ikke hvorfor det generelle byggeforbudet mot sjøen skal fravikes på Hoveodden. Her er 100-metersgrensen markert med grønn skravering. Illustrasjon/InnsendtSTRANDSONEN: - Planbeskrivelsen begrunner ikke hvorfor det generelle byggeforbudet mot sjøen skal fravikes på Hoveodden. Her er 100-metersgrensen markert med grønn skravering. Illustrasjon/Innsendt

– Greit om politikerne som vil ha nedbygging av strandsonen på campingområdet, […]

Bli abonnent!| Er du abonnent? Klikk på "Logg inn" i toppmenyen |