SYNSPUNKT: Ingen begrunnelse for å bygge ned strandsonen

STRANDSONEN: - Planbeskrivelsen begrunner ikke hvorfor det generelle byggeforbudet mot sjøen skal fravikes på Hoveodden. Her er 100-metersgrensen markert med grønn skravering. Illustrasjon/InnsendtSTRANDSONEN: - Planbeskrivelsen begrunner ikke hvorfor det generelle byggeforbudet mot sjøen skal fravikes på Hoveodden. Her er 100-metersgrensen markert med grønn skravering. Illustrasjon/Innsendt
Annonse:
– Greit om politikerne som vil ha nedbygging av strandsonen på campingområdet, […]
Bli abonnent! | Er du abonnent? Klikk logg inn
Annonse: