SYNSPUNKT: Uenighet er ikke korrupsjon

HOVE-DEBATTEN: Tromøymann og fylkestingspolitiker for Høyre, Haagen Poppe, reagerer på debatten om planene for utvikling av Hove. ArkivfotoHOVE-DEBATTEN: Tromøymann og fylkestingspolitiker for Høyre, Haagen Poppe, reagerer på debatten om planene for utvikling av Hove. Arkivfoto

– Jeg finner meg ikke i å bli kalt “korrupt” eller “fiff som sitter der oppe i trehytta med nesa i sky og godter seg med champis og glaner ned på deg i avsky”, skriver fylkestingspolitiker Haagen Poppe.

De seneste dagene har nyhetene om utviklingsplanene på Hove skapt overskrifter og voldsomme reaksjoner i sosiale medier. Alle arendalitter har et forhold til dette paradiset ute i havgapet, så det overrasker meg ikke. Det er befriende å se hvor mange som engasjerer seg, men jeg er likevel bekymret for endel av holdningene og retorikken som kommer frem i denne debatten. Politikere blir beskyldt for å være korrupte og , eller som en uttalte; “Langt inne i kapitalens analer”. For meg virker det som om endel av debattantene mener at alt som heter penger og investeringer er fy fy og at rikdom nødvendigvis fører til at man får onde hensikter.

Jeg har stor medfølelse med dem som nødvendigvis mister sitt sommerparadis dersom planene realiseres. Det er sågar legitimt å stille spørsmålstegn ved prosessen. Men jeg finner meg ikke i å bli kalt “korrupt” eller “fiff som sitter der oppe i trehytta med nesa i sky og godter seg med champis og glaner ned på deg i avsky”. Jeg har vært aktiv i Arendals-politikken i syv år, de siste tre som medlem av fylkestinget. Det finnes kameraderi og korrupsjon i politikken og i samfunnslivet i Norge, men det hører heldigvis til sjeldenhetene, og jeg oppfatter alle mine kolleger som rettskafne borgere. Vi tar rollen som folkevalgte på dypeste alvor og vi lytter på dem som har valgt oss. Har Arendals innbyggere noe på hjertet, er vi bare noen tastetrykk unna. Det betyr ikke at vi alltid kan være enige med alle, men man er ikke korrupt eller motstander av “folket” av den grunn.

21. juni 2024
Vi ser frem til Miljødirektoratets faglige vurderinger og praktiske tiltak for å sikre at verneforskriften blir ivaretatt i sin helhet. Debattinnlegg: Styret i Foreningen Bevar Hoveodden har sendt denne kommentaren…
by Innsendt in Synspunkt  0
15. juni 2024
Det var riktig å legge inn 30 millioner kroner ekstra til omsorg […] Bli abonnent!| Er du abonnent? Klikk på "Logg inn" i toppmenyen |
by Innsendt in Synspunkt  0
11. juni 2024
Uavhengig av årsakene til kommunes overforbruk så langt i 2024, må vi […] Bli abonnent!| Er du abonnent? Klikk på "Logg inn" i toppmenyen |
by Innsendt in Synspunkt  0

Arendal sliter med svak vekst og befolkningen stagnerer, i 2017 kun 0,15 %,tilsammen 68 personer. De to foregående årene henholdsvis 0,6 og 0,2 %. I forrige bystyreperiode var veksten langt høyere, mellom 300 og 500 i året. Fremskrivningene er også dystre, og vi får en stadig eldre befolkning. Dette er meget alvorlig. Konsekvensen er en kommune i tilbakegang. Derfor er holdningene som utvises av enkelte alvorlige. Allerede den dag idag har vi en skatteinngang på 83 % av snittet i Norge, og vi blir bare kompensert av staten så den samlede sum utgjør 96 % av landsgjennomsnittet. De resterende fire prosent utgjør mange millioner, millioner vi trenger for å gi våre eldre en verdig omsorg og våre barn en trygg oppvekst. Vi har for mange utenfor arbeid og på ulike ytelser, og for få med høyere utdannelse.

Dersom vi skal ha råd til morgendagens velferd, må vi ha befolkningsvekst, sørge for at flere er i arbeid og legge til rette for et ekspanderende og verdiskapende næringsliv. Er det én ting vi da må heie frem, så er det kapitalsterke personer og bedrifter som er villige til å satse penger i vårt nærområde. Vi må også utnytte de naturgitte fordeler vi har blitt skjenket. Derfor bør politikere som det klare utgangspunkt stille seg positive til private initiativ og utbygginger. Vi kan aldri møte mennesker med vilje og evne til å investere og skape med forhåndsdømmende blikk. Da ender vi opp i bakevjen. Det er ingen automatikk i at planer og utbygginger blir godkjent, ei heller på privat eiendom. Arendal har mange fantastiske naturområder hvor man bør gå forsiktig frem. Cirka én fjerdedel av våre bolighus er sågar av verneverdig karakter, bomiljøer det er avgjørende å bevare for etterslekten. Vi politikere må derfor søke å finne løsninger hvor både natur- og kulturvernshensyn, men også helt nødvendig vekst ivaretas.

Avslutningsvis kommer jeg med noen bemerkninger om Hove: Illustrasjonene av stolpehyttene er tentative, og ikke på noen måte endelige. Det er tenkte idéer, og ikke godkjente bygg som skal oppføres på Hove. Det er forøvrig ingen automatikk i at de reguleringsplaner som trolig er nødvendige for at de foreliggende planene skal kunne gjennomføres, blir godkjent politisk. Hva som skal skje i området vil vi få svar på i løpet av de neste månedene. Som arendalitt kommer jeg til å følge spent med, engasjere meg og forsøke å ha et mest mulig åpent sinn. Uansett hvordan Hove blir seende ut i fremtiden, må bærekraft være et stikkord. Virksomhet og aktiviteter må spille på lag med de ugjenopprettelige naturverdiene som her finnes. Noen form for “privatisering” må selvsagt ikke finne sted. Tvert imot bør fremtidens Hove være enda mer åpent og innbydende for kort- og langveisfarende. Hove skal jo, som kjent, være et sted for alle.

Haagen Poppe
Fylkestingsrepresentant for Høyre

 

 

 

 

Lokalavisen Geita
Denne artikkelen er 6 år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.