SYNSPUNKT: Veien til et godt ungdomsmiljø

UNGDOMSKLUBB: – Det verste er at dette utstyret er stjålet FRA ungdommen på Tromøy. Det er ikke oss voksne som jobber med fritidsklubben som eier dette utstyret, det er det ungdommen som gjør. Det er tragisk at noen kan få seg til å gjøre noe slikt mot ungdommen! skriver Tromøy fritidsklubb i et leserinnlegg og oppfordrer voksne til å engasjere seg. ArkivfotoUNGDOMSKLUBB: – Det verste er at dette utstyret er stjålet FRA ungdommen på Tromøy. Det er ikke oss voksne som jobber med fritidsklubben som eier dette utstyret, det er det ungdommen som gjør. Det er tragisk at noen kan få seg til å gjøre noe slikt mot ungdommen! skriver Tromøy fritidsklubb i et leserinnlegg og oppfordrer voksne til å engasjere seg. Arkivfoto

Sist oppdatert kl. 13:42 11. desember 2020

Tromøy Fritidsklubb, innbrudd, korona og veien til et godt ungdomsmiljø.

Leserinnlegg:

Før sommeren avgjorde Arendal Bystyre enstemmig at Tromøy Fritidsklubb skulle få overta «gamle» Roligheden barneskole. En gledens dag for ungdommen på Tromøy! Bygget er stort, med ca 1950 m2, men det er svært godt egnet til drift som fritidsklubb. Mulighetene dette bygget gir med tanke på tilrettelegging for aktiviteter er enorme, og det er stort sett fantasien som setter grenser for hva vi kan tilby.

Etter avgjørelsen om at vi skulle få overta bygget har vi flyttet inn alt vi har av utstyr. Etter mer enn 40 års drift kan man jo si at det er snakk om en del, alt tilhørende ungdommen på Tromøy. Bygningen og utstyret gir oss et godt utgangspunkt for å igjen etablere Tromøy Fritidsklubb som en viktig aktør og arena for barn og unge på Tromøy.

Koronapandemien har selvsagt lagt noen begrensninger på hva vi har kunnet utføre av aktiviteter så langt. Stadige endringer i smittevernregimet og usikre prognoser for utviklingen har gjort det vanskelig for oss å sette i gang de store aktivitetene. I stedet har vi fokusert på vedlikehold av bygget. Elever fra Roligheden med Arbeidslivsfag som valgfag har gjort en fantastisk innsats. I samarbeid med to pensjonister har de malt bygget utvendig, reparert dører, vinduer og utvendig belistning, malt flere rom inne, rydda, spylt takrenner og kummer for å nevne noe.
Tromøy Fritidsklubb ønsker å tilby aktiviteter ungdommen selv ønsker. Vi har allerede så vidt startet opp med mekkeklubb, og vi planlegger ungdomskafe, paintball, eSport, bandøvingslokale, ordinært fritidsklubbtilbud med diskotek og aktiviteter for å nevne noe.

Vår ambisjon er at «klubben» igjen skal bli et naturlig samlingssted for ungdommen. Et sted man kan øve med bandet man endelig hadde motet til å starte opp. Et sted man kan ta med datamaskinen sin, eller låne en datamaskin av fritidsklubben, og spille noen runder Fortnite sammen med venner. Et sted man kan ta med mopeden eller sykkelen til mekkeklubben, hvor man kan få hjelp av jevnaldrende ungdommer med å få lappet et dekk eller byttet olje på motoren, under kyndig veiledning fra dyktige ledere. Et sted hvor man kan starte et lite (eller stort) kor, dansegruppe, dramagruppe, trimklubb, boyband eller metall-band. Et sted man for eksempel kan arrangere konserter, teater eller danseoppvisninger på den store scenen vår. Et sted som en gang i uken har diskotek. Et sted med egen kafe for ungdommen, driftet av ungdommen selv. Et trygt sted man bare kan henge dersom det er det man ønsker.

Men alt dette koster. Penger så absolutt, men også menneskelig kapital. Frivillige som ønsker å ta et ansvar og gjøre en innsats for barn og unge. Vi er per nå en liten, men dedikert gjeng som brenner for at dette tilbudet skal komme opp og gå. Da har vi blant annet sett på muligheter for å generere inntekter under pandemien. Paintball har skaffet inntekter til Tromøy Fritidsklubb i mange år, og vi hadde bygget opp et godt utvalg av utstyr for utleie eller egne arrangementer. Vi arrangerte blant annet paintballturnering i den gamle skolen før den ble revet. I år har vi også investert i en del ekstra utstyr.

Skuffelsen var derfor stor da vi på fredag oppdaget at uvedkommende hadde vært inne i bygget og stjålet stort sett alt av paintballutstyr. Og så skjer det utrolige, natt til lørdag bryter tyvene seg inn igjen! Denne gangen stjeler de baller og noe mer utstyr. I skrivende stund har vi ikke full kontroll på hva som er stjålet, men det meste er vekk. Det blir en betydelig kostnad å erstatte utstyret. Men det verste er at dette utstyret er stjålet FRA ungdommen på Tromøy. Det er ikke oss voksne som jobber med fritidsklubben som eier dette utstyret, det er det ungdommen som gjør. Det er tragisk at noen kan få seg til å gjøre noe slikt mot ungdommen!

Men vi lar oss ikke stoppe av dette! Vi mener at tilbudet til ungdommen på Tromøy har store mangler per i dag. Hva skal ungdom som ikke er med i en av idrettsklubbene eller menigheten gjøre på fritiden? Hvor skal disse ungdommene møtes? Hvem bygger ungdomsmiljøet på Tromøy på tvers av aldersgrupper og adresse? Hvordan skaper man bevissthet rundt hvordan egne handlinger påvirker andre? Hvordan skaper man forståelse og aksept for at alle er forskjellige og har ulike interesser, samtidig som at vi faktisk alle er en del av noe større og sammen kan skape et oppbyggende fellesskap? Hvordan bygger man et godt ungdomsmiljø?

Finnes det noen fasit? Nei, selvsagt gjør det ikke det. Men vår påstand er at dette ikke er noe som kan læres i teorien! Dette er noe som må læres i praksis, det må læres i flokken, og det tar tid. Det er her en fritidsklubb kommer inn og kan utgjøre en forskjell! En god fritidsklubb vil over tid bidra til samhold, gode holdninger og mestring!

Tromøy fritidsklubb skal tilby all ungdom på Tromøy et universelt utformet, trygt og inkluderende samlingssted som er rusfritt, politisk nøytralt, uavhengig av livssyn, uten krav til prestasjoner. En arena hvor ungdommen har reell påvirkning på hva og hvordan (selvsagt innenfor Tromøy Fritidsklubb sine rammer). Fritidsklubben skal strekke seg langt med tanke på å tilrettelegge for aktiviteter ønsket av ungdommen selv, men samtidig være et sted ungdommen selv må bidra. På den måten lærer man at egen innsats betyr noe. På den måten lærer man å gjøre en forskjell for andre enn seg selv. Slik bygger man et fellesskap med empati og gode holdninger uten å gå på akkord med seg selv. Slik skaper man en eierskapsfølelse til prosjektet Tromøy Fritidsklubb. Slik kan man bidra til å bygge et godt ungdomsmiljø!

Og til alle som leser dette! Vi trenger flere ungdommer og voksne som engasjerer seg i tiden som kommer. Vi trenger at «alle» på Tromøy er med på å bygge opp og verne om fritidsklubben. Nøl ikke med å kontakte oss dersom du ønsker å gjøre en innsats for ungdommen på Tromøy. Det fortjener de!


Med vennlig hilsen
Tromøy Fritidsklubb

Lokalavisen Geita
Denne artikkelen er 3 år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.