Har vedtatt strengere smittevernregler for Arendal

SKJERPER INN: Bystyret får i dag en lokal forskrift, som skal stramme inn forsamlinger. Foto: Arendal kommune / web-tvSKJERPER INN: Bystyret får i dag en lokal forskrift, som skal stramme inn forsamlinger. Foto: Arendal kommune / web-tv

Sist oppdatert kl. 15:54 24. september 2020

Bystyret har bestemt inngripende lokale tiltak i et forsøk på å begrense smittespredningen.

– Vi er i en svært urolig tid. En tid som er uoversiktlig knyttet til smittespredning, åpnet ordfører Robert C. Nordli fra talerstolen da saken ble presentert torsdag morgen.

Les også: Stenger for besøk på institusjoner

Han opplyste at det da var i ferd med å bli utarbeidet en lokal forskrift knyttet til private fester og sammenkomster og offentlige arrangementer, som bystyret skal behandle. Klokken 13-14 skulle  kriseledelsen til å orientere bystyret om hva forskriften innebærer.

Her finner du lenke til sendingen fra Arendal rådhus, som sender møtet på web-tv.

Kutter i forsamlinger

Ifølge rådmannens forslag til lokal forskrift for smitteverntiltak, som først ble lagt frem for bystyret, ble det foreslått å innføre forbud mot offentlige arrangementer med mer enn 50 deltakere. Det ble videre foreslått å innføre forbud mot at mer enn fem personer fra ulike husstander kan samles privat.
– Begrunnelsen for denne begrensningen er erfaringer fra andre smitteutbrudd som viser utfordringer knyttet til smitteverntiltak og smittesporing, heter det i rådmannens anbefaling til bystyret.
Dette ble senere endret til at det ikke er tillatt å samle mer enn ti personer i privat regi. Det ble også foreslått at serveringssteder skal føre gjestelister med telefonnummer og tidspunkt for besøk for å lette smittesporingsarbeidet.

Torsdag ettermiddag ble rådmannens endelige innstilling vedtatt og har trådt i kraft.

Til 5. oktober

Om bystyret vedtar å innføre de lokale forbudene, vil de bli gjeldende med det samme og vare til og med 5. oktober.
– Kommunelegen vurderer at smitteverntiltakene har en medisinskfaglig begrunnelse, og at de er nødvendige av hensyn til smittevernet og for å opprettholde tilstrekkelig smittevernkapasitet i kommunen og i helse- og omsorgstjenesten. Tiltaket vurderes derfor som forholdsmessig og tjenlig ut fra en helhetsvurdering, heter det.

Venter smitteøkning

Rådmannens vurdering av situasjonen er at den er mer utfordrende enn noen gang under pandemien. Ifølge tall fra Folkehelseinstituttet ble det i mars måned registrert 22 smittetilfeller i Arendal. Tallet så langt i september er 11, altså halvparten så mange. Det er et tilfelle opp fra onsdag kveld. Til utbruddene 13. og 19. september er det registrert ti tilfeller av covid-19.
– Antallet ventes å stige, lyder vurderingen.

Lokalavisen Geita
Denne artikkelen er 4 år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.