– Atle Svendal tar grundig feil 

HOVE-DEBATT: FrPs gruppeleder Anders Kylland reagerer på Aps gruppeleder Atle Svendal i debatten om tilskudd til ny festival på Hove. ArkivfotoHOVE-DEBATT: FrPs gruppeleder Anders Kylland reagerer på Aps gruppeleder Atle Svendal i debatten om tilskudd til ny festival på Hove. Arkivfoto

Sist oppdatert kl. 13:02 17. august 2018

Atle Svendal mener Arendal FrP har vært utydelige i sitt ståsted hva angår støtte til en eventuell ny Hovefestival. Han tar grundig feil.

Red. anm: I et tilsvar til Anders Kyllands utspill om at Frp ikke vil gi driftstilskudd til ny festival på Hove, gikk gruppeleder Anders Svendal (Ap) til kritikk mot Fremskrittspartiet. Innlegget, der Lokalavisen Geita nevnes, ble kun publisert i Agderposten. 

I sin iver etter å fokusere på andre partiers politikk, fremfor Arbeiderpartiets egen politikk, har Svendal hentet frem det han kaller for uttalelser og sitater fra ulike hold som igjen har munnet ut i en uriktig konklusjon fra Svendal. Han står fritt til å mene at Arendal FrP er utydelige om støtte og anerkjennelse til en ny Hovefestival. Men han tar altså feil.

Les også: – Vi sier nei til driftstilskudd

Vi har aldri vært mer tydelige. Arendal FrP ønsker ny Hovefestival velkommen. Vi anerkjenner alle som jobber for å få dette til. Vi er positive til en tidsbegrenset starthjelp i form av leietilskudd om dette kan tas fra kulturfondet til Arendal kommune eller aller helst ved å kutte overføringene til Kilden teater og konserthus i Krisitiansand. Atle Svendal unnlater å nevne dette. Støtte fra kommunens kulturfond vil ikke gå direkte på bekostning av driften til Arendal Kommune fordi midlene allerede er øremerket.

Arbeiderpartiet derimot, som Atle Svendal er gruppeleder for i bystyret i Arendal, vil ta fra ordinær drift til fordel for tilskudd til ny Hovefestival. På toppen av dette har flertallet med KrF og Ap i spissen, både i Arendal Kommune og i Aust Agder fylkeskommune bestemt dette uten noen form for politisk behandling. I seg selv kritikkverdig. Atle Svendal unnlater også å problematisere den manglende politiske forankringen som han selv har vært så opptatt av ved flere anledninger. Som nå nylig i spørsmålet om søndagsåpne butikker i sentrum i juli, et tilbud ment for turister men også en mulighet for ekstra inntekter for butikkene i sentrum.

Dette spørsmålet endte som kjent opp med at en indre sirkel i Arendal Arbeiderpartis representantskap overkjørte hele bystyret fordi Ap lytter mer til representantskapet enn til folkevalgte organer. Da representantskapet sa nei var bystyret bundet av dette siden AP sitter med makta i Arendal Kommune. Leder av Arendal AP og medlem av bystyret, Vanja Grut bekreftet også dette fra bystyrets talerstol. Man kan jo spørre seg, hvor er demokratiet i Arbeiderpartiet? De kan få svare for seg  selv, jeg dveler ikke mer med den saken nå. Vi må videre.

For å få tatt i bruk de fasiliteter som Hoveområdet allerede har er vi enige om starthjelp til en ny Hovefestival, alle partier har gitt signaler om dette. Men ingen har gitt signaler om driftsstilskudd. Før nå, hvor Atle Svendal langt på vei tar til orde for dette. Driftstilskudd må tas fra ordinære budsjetter, ikke fond. Det har vi ikke penger til hvis vi skal prioritere kjerneområder og kutt i eiendomsskatt.

FrP vil heller styrke kommunens kjernevirksomhet samtidig som vi også vil kutte i eiendomsskatten. Derfor sier vi nei til enda flere festivaltilskudd.  Dette er forankret så vel i historien knyttet til tidligere tilskudd men aller mest opp mot prinsippet av at kultur på dette nivået må være selvbærende og uavhengig.

Når Atle Svendal ved denne anledningen omtaler FrP så blander han snørr og barter på en måte som jeg ikke hadde forventet av en politiker med erfaring som Svendal. Samtidig avdekker Svendal en uforbeholden stor positivitet til ytterligere driftstilskudd til en ny Hovefestival utover starthjelpen. Slik sett fremstår Svendal som noe historieløs all den tid at gamle Hovefestivalen ble subsidiert med et tosifret antall offentlige kroner.

Den gang som nå, var det AP og KrF som styrte Arendal når gamle Hovefestivalen gjorde seg avhengig av kommunalt driftsstilskudd. Vi vet alle hvordan dette gikk når kommunen tilslutt strammet inn på tilskudd. Kommunen hadde hverken midler eller evne til å fortsette det nivået på tilskudd som Arbeiderpartiet la opp til for 8-10 år siden. FrP har lært av historien, vi bør vri støtten mer over til en form for underskuddsgaranti med nødvendige begrensninger slik at festivalene selv kan gjøre seg bærekraftige nok til å overleve på sikt.

Anders Kylland, FrP
Gruppeleder bystyret

Lokalavisen Geita
Denne artikkelen er 6 år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.