LEDER: Ingen garanti for ro i Hove-saken

GENERALFORSAMLING I HDU: Ordfører Robert C. Nordli (Ap) på generalforsamlingen i Hove drifts- og utviklingsselskap i april i fjor. ArkivfotoGENERALFORSAMLING I HDU: Ordfører Robert C. Nordli (Ap) på generalforsamlingen i Hove drifts- og utviklingsselskap i april i fjor. Arkivfoto
Annonse:

Arbeiderpartiets nylige krumspring i Hove-saken gir igjen grobunn for spekulasjoner.

I maimøtet i bystyret ble eierskapsmeldingen tatt opp. I forbindelse med denne, som handler om eierskapet Arendal kommune har i ulike selskaper, fremmet Arbeiderpartiet, SV og Rødt et felles forslag om Hove drifts- og utviklingsselskap AS (HDU), hvor partiene ber rådmannen utrede en ny organisasjonsmodell for selskapet. Målet er edelt  – at folkevalgte skal få større innflytelse over virksomheten, samtidig som medarbeiderne gis gode rammer for å utføre sitt arbeid.

Hadde alle representantene fra Arbeiderpartiet vært til stede ved avstemmingen hadde det blitt vedtatt at selskapsmodellen for Hove skal utredes. I stedet ble forslaget nedstemt med knappest mulig flertall, 19 mot 18. Aps Cathrine Krogstad Hansen og Jelena Høegh-Omdal hadde fått innvilget permisjon fra møtet og var fritatt før avstemningen i saken om eierskapsmeldingen. Dermed var bystyrets største parti kun ti representanter i stedet for tolv.

De to hadde helt sikkert legitime grunner for permisjon, men at ikke ordførerpartiet og partiet med den lengste lista vararepresentanter ikke klarte å få to reserver til å tre inn i bystyret før avstemmingen, gir dessverre mer grobunn for spekulasjonene om partiets spill i Hove-saken. Det holder ikke å si at det var litt seint på dagen. Lista består av 14 vararepresentanter, der 13 av dem er habile i spørsmål om HDU. At ingen av disse kunne steppe inn en torsdag ettermiddag er nesten ikke mulig å tro på.

Det var et spesielt skue å se Aps gruppeleder Atle Svendal nærmest sprette frem på talerstolen sekunder etter avstemningen for å slå fast at saken er tapt og partiet slett ikke vil fremme forslaget igjen resten av valgperioden.

I bunn og grunn skulle man tro at fellesforslaget fra Ap, SV og Rødt egentlig er helt overflødig.

I eierskapsmeldingen går det nemlig frem at bystyret allerede har bedt rådmannen legge frem en sak om HDU er hensiktsmessig organisert. Den saken skal legges frem for bystyret i løpet av første halvår 2020, står det. Da begynner rådmannen å få dårlig tid, for utredningen har til gode å dukke opp.

Denne lederkommentaren handler ikke om hva som er den mest hensiktsmessige måten å organisere drifts- og utviklingsarbeidet på Hove på. Det er det utelukkende en utredning av den eksisterende modellen og de mulige alternativene som kan. Hove handler om langt mer enn camping, selv om en i blant ikke skulle tro det. Det er et av Sørlandets største utfartsområder, overdratt på vilkår fra staten, vilkår som skal sikre allmennheten tilgang til friluftsområdet.

Heller ikke klausulen som ligger tinglyst om byggeforbud på Hoveodden ønsker bystyreflertallet at blir belyst gjennom en mortifikasjonsprosess. Det var kun sju representanter som stemte for bystyrerepresentant Kristina Stenlund Larsens (uavh.) forslag om å rettslig få endelig avklart hva som ligger i klausulen. Hovelistas Thore Kristian Karlsen og SVs representanter stemte også imot. Rådmannen mener spørsmålet allerede er avklart og at klausulen ikke lenger er gyldig fordi kommunen nå eier hele området.

Rådmannen er ingen domstol.

En rettslig dom i Brønnøy tingrett, som utfører slike saker som dokumentsaker der ingen trenger å møte i retten, vil kunne sette et endelig punktum om gyldigheten av klausulen. Det kan være et nyttig grep for å rydde tvil, mistro og konspirasjoner ut av veien.

18. juni skal generalforsamlingen i HDU møtes igjen. Da kan det kanskje bli mindre sirkus enn i fjor. Bystyret ryddet i fjor i vedtektene for selskapet, slik at det nå er ordføreren eller den han peker på, som møter i bystyrets sted. Representanten i generalforsamlingen skal imidlertid legge frem eventuelle innspill og forslag fra bystyret. Innstillingen til generalforsamlingen skal behandles både av formannskapet og av bystyret. Men det er slett ikke sikkert de blir hørt.

Aksjeloven setter tydelig krav til at innkalling til generalforsamlinger skal skje skriftlig senest en uke før møtet og skal angi sakene som skal behandles på generalforsamlingen. Eventuelle vedlegg til innkallingen må også være tilgjengelig en uke i forkant, slik at generalforsamlingen har tilstrekkelig tid til å sette seg inn i sakene. Det legges nå opp til generalforsamling samme dag som bystyret behandler sine innspill, spørsmål og eventuelle forslag. Det kan stilles spørsmål ved om denne praksisen er etter lovens krav, selv om innkallingen fra styret i HDU er sendt ut og offentliggjort i god tid.

Lokalavisen Geita håper formannskapet og bystyret i opptakten til generalforsamlingen forhandler med åpne kort. I det minste må bystyrets representanter få fremme forslag, som så blir stemt over hvorvidt de skal overbringes generalforsamlingen i HDU for videre behandling eller ei. Også forslag som styret i HDU ikke nødvendigvis omfavner.

 

Esben Holm Eskelund

Esben Holm Eskelund

 

 

 

 

Lokalavisen Geita
Denne artikkelen er 2 år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.

Annonse: