KORONAUTBRUDDET: Sykehusene strammer inn igjen

KORONA-BEREDSKAP: Arendal kommune har lagt ut korona-informasjon på nettet, til hjelp for innbyggerne. FotomontasjeKORONA-BEREDSKAP: Arendal kommune har lagt ut korona-informasjon på nettet, til hjelp for innbyggerne. Fotomontasje

| Åpen artikkel | Følg viktige nyheter om koronautbruddet.

Denne artikkelen vil bli oppdatert når det er noe nytt å melde.

04. august: Sørlandet sykehus innfører restriksjoner for besøkende som har vært utenfor Norges grenser. Restriksjonene gjelder ved alle klinikkene, og også for såkalte grønne land og områder, melder helseforetaket.

29. juli: Kriseledelsen i Arendal kommune opplyser at det ikke er noen nye smittede i kommunen. I lys av situasjonen i Moss kommune, følges dette med på lokalt.
– Kommuneoverlegen følger med på situasjonen rundt oppblussing av smitte i Moss. Situasjonen der er et eksempel på at smitten kan øke. Det utarbeides en beredskapsplan for tilsvarende situasjoner i Arendal basert på Folkehelseinstituttets anbefalinger, melder kommunen.

Det opplyses også at skjenkekontrollen i Arendal er utvidet til også å omfatte situasjonen rundt smittevern og at kommuneoverlegen følger opp hvis det er nødvendig.

24. juli: Sørlandet sykehus helseforetak melder at ingen er innlagt med påvist covid-19. Fem pasienter er innlagt med mistanke om koronasmitte. Til sammen er det gjennomført 21.650 smitteprøver siden testingen startet opp.

14. juli: I en pressemelding opplyser Sørlandet sykehus HF om at en vikar ved sykehuset i Flekkefjord er isolert etter påvisning av covid-19.
– Vikaren testet negativt ved første test, men testet positivt ved andre test fire dager senere. Vedkommende har vært i jobb ved sykehuset i kun to dager, og har brukt munnbind hele tiden. Sjansen for smitte til pasienter og medarbeidere er dermed liten. Vi har likevel satt i verk smittesporing og kontakter de pasientene vikaren har vært i kontakt med, sier fagdirektør Susanne Hernes ved SSHF i meldingen.
Det skal ha vært strenge rutiner som sørget for å fange opp smitten hos den utenlandske vikaren.

10. juli: Norge letter på innreiserestriksjonene, slik at turister fra en rekke europeiske land er velkomne til Norge i sommer etter 15. juli. Les mer her. Her finner du de nye reiserådene.

08. juli: Arendal kommunes kriseledelse ber utelivsaktørene i Arendal inn til møte torsdag 9. juli.
– Målet er å samles om en felles innsats for å unngå smittespredning. Det er mange besøkende i byen vår i sommer – både på utesteder, i butikker og ute i gatene. Det er fortsatt svært viktig at alle følger de smittevernreglene som gjelder, melder kommunen på sitt nettsted.

07. juli: Sørlandet sykehus HF opplyser at det er én person innlagt med påvist smitte. Tre personer er innlagt med mistanke om covid-19, og én av de innlagte er under 50 år.

03. juli: Sørlandet sykehus HF opplyser at en person er død etter covid-19. Dødsfallet bringer antallet døde i Agder opp til tre. Sykehuset opplyser ikke hvilket sykehus dødsfallet fant sted, eller andre opplysninger.

01. juli: Sørlandet sykehus HF melder om at sykehusforetaket har én innlagt med påvist covid-19, mens tre personer er innlagt med mistanke om smitte. Tre ansatte er i karantene, en nedgang på seks fra i går. Til sammen er det utført nær 17.500 testinger for koronaviruset så langt.

01. juli: Folkehelseinstituttet mener risikoen for økt smittespredning nå vil øke, ettersom det stadig lettes opp på grenser og innreiserestriksjonene til Norge. Det slås fast at den første bølgen av koronapandemien så og si er over, og at det nå antas å være noen få hundre smittede i landet og da hovedsaklig i det sentrale østlandsområdet. Faren avblåses ikke, ettersom instituttet mener det er lav immunitet i befolkningen og at det dermed er fare for nye bølger av epidemien.

Her finner du situasjonsrapporten (pdf)

24. juni: – Det er fortsatt utfordringer med å overholde reglene om 1 meter avstand på serverings- og skjenkesteder. Kommuneoverlegen vil gjennomføre kontroll og vurdere om det må settes inn ytterligere tiltak for å sikre smittevern, melder Arendal kommunes kriseledelse.

22. juni: Politimesteren i Agder opphever nektet landlov, opplyser Agder politidistrikt.

18. juni: Ifølge Agderposten er det registrert én ny person i Arendal med smitte av covid-19, den første registrerte siden 8. mai. Vedkommende skal være en mann i 20-årene, som nå er satt i isolasjon.

17. juni: Arendal kommune varsler økt bemanning på legevakten i sommer for å ta høyde for koronatesting og generelt økt pågang på legevakten.

5. juni: Sørlandet sykehus helseforetak melder fredag om at det bare er én person innlagt i sykehusforetaket med påvist covid-19. Til sammen er det 17 som er innlagt med mistanke om smitte. Kriseledelsen i Arendal informerer blant annet om åpning av alle typer serveringssteder, samt besøksordningen i institusjoner. Agder fylkeskommune har også statistikk knyttet til koronapandemien og hvordan den virker regionalt.

29. mai: Regjeringen åpner for reiser mellom Norge og Danmark fra 15. juni. Det opplyste statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse fredag.

29. mai: Regjeringen bevilger 20,4 millioner kroner i en ny krisepakke til vedlikehold og rehabilitering av bygg og anlegg i Arendal kommune. Pengene er øremerket prosjekter som kan starte i løpet av året.
– Mange kommuner har vedlikeholdsprosjekter liggende klare. Nå får de mulighet til å sette dem i gang raskt, slik de også gjorde etter finanskrisen og oljekrisen. Dette vil bidra til økt aktivitet og flere arbeidsplasser i kommunene, sier kommunal- og næringsminister Nikolai Astrup (H).

27. mai: Arendal kommune har fått på plass besøksverter på de første bo- og omsorgssentrene, som skal organisere besøk mellom pårørende og beboere. Les mer her

27. mai: Regjeringen letter på smittevernstiltakene i skoler og barnehager, og innfører trafikklys på rødt, gult og grønt nivå. Snart kan hele avdelinger i barnehager og hele skoleklasser være en såkalt kohort. Nye smittevernregler legges frem førstkommende fredag.

20. mai: Sørlandet sykehus helseforetak melder om to innlagte pasienter med covid-19, mens 43 er innlagt med mistanke om smitte. Det er gjennomført 12.119 koronatester, og 321 har totalt fått påvist viruset. Sykehusforetaket åpner også litt opp for besøk av pårørende til feks. barselavdelingen i Arendal igjen.

20. mai: VG melder at koronaretningslinjene mykes opp for barnefotball og andre idrettsgrener fra 15. juni. Det tas forbehold om at ikke smittesituasjonen forverres i Norge innen datoen.

15. mai: Regjeringen oppfordrer til norgesferie i år, og forlenger UDs gjeldende reiseråd til 20. august. Det kan bli endringer innen 15. juni for reiser til de nordiske landene.
–  Jeg vil anbefale folk å planlegge for Norgesferie i sommer. Norge er et vakkert ferieland, og selv om årets ferie blir annerledes enn vi hadde planlagt, er jeg sikker på at den kan bli veldig fin. Mange må gjøre om på planene sine, men nå gir vi folk mer forutsigbarhet, slik at det kan bli lettere å planlegge ferien. Du har lov til å dra på ferie hvor du vil i landet, og kanskje er det i år du skal oppdage en del av Norge du ikke har sett før – på biltur, til fots, med båt, tog eller fly, sier statsminister Erna Solberg.

På regjeringens nettsider kan du lese mer.

14. mai: Oppvekstsjef Roar Aasrud opplyste i oppvekstkomitéens møte torsdag at førskoledager for høstens førsteklassinger er utsatt til juni og at opplegget da skal foregå i henhold til smittevernreglene.
– Vi tenker at de må deles opp. Ikke alle på en gang, men at de møter opp i grupper og på ettermiddagstid. Det blir litt annerledes, men vi føler at det er viktig at de barna får et møte med skolen før sommeren, sa Aaserud.
Høyres Kristoffer Lyngvi-Østerhus minnet om at det også bør legges opp til oppstart i barnehager til høsten kanskje må deles opp, ettersom det er vanlig at foreldre gjerne følger sine små til den såkalte “innkjøringen”.

14. mai: Rådmann Harald Danielsen opplyste at ferieavvikling i kommunen i sommer vil være like vanskelig som det alltid er om det ikke blir oppblussing av smitte. Om smitteoppblussingen skjer opplyser han at kommunen vil ha et problem.

14. mai: Arbeiderpartiets Asbjørn Karl Olsen la frem i møtet med kriseledelsen en bekymring for at skoleelever er observert tett i tett, skulder til skulder på bussholdeplasser. Han sa skolene må informere om at avstandsreglene ikke bare gjelder på skolen. Han la også frem en bekymring for at renhold i barnehager ikke blir godt nok ivaretatt, noe ordfører Nordli opplyste at han skulle melde videre til eiendomsforetaket.

14. mai: Kriseleder Harald Danielsen i Arendal kommune orienterte bystyrets representanter om situasjonen rundt koronapandemien. Han sa at åpningen av skolene for resten av trinnene har gått bra for seg og at skolene virkelig har fått prøve seg de siste par månedene. Han sa at det foreløpig vil være ett ukentlig møte i kriseledelsen, men at det på sikt kan bli aktuelt å trappe ned. Ordfører Robert C. Nordli opplyste at kommunens utgifter knyttet til pandemien så langt er på over 130 millioner kroner.

12. mai: Sørlandet sykehus HF melder om to pasienter innlagt med påvist smitte av koronavirus. 34 er innlagt med mistanke om smitte. Ingen av de innlagte er under 50 år. Til sammen er det testet 10.580 personer til nå, mens 320 har fått påvist smitte, opplyser helseforetaket.

8. mai: Fædrelandsvennen melder at en kvinne fra Arendal i aldersgruppen 30-39 er registrert smittet av covid-19 siste døgn. Ifølge Folkehelseinstituttets statistikk over meldingspliktige smittsomme sykdommer er det registrert til sammen 33 smittetilfeller i Arendal kommune siden mars. Sørlandet sykehus melder om fire innlagte pasienter med bekreftet koronavirus, mens 24 er innlagt med mistanke om sykdommen. To pasienter innlagt er under 50 år.

7. mai: Regjeringen letter på smitteverntiltakene og åpner skolene igjen fra mandag 11. mai. Regelen om maks fem personer samlet på samme sted økes til 20 personer, og fra 15. juni åpnes det opp for arrangementer med 200 personer. Kulturminister Abid Raja (V) opplyste at togene fortsatt ikke kan 17. mai, men at korps og kor kan benyttes.

Her får du full oversikt over alle lettelsene.

7. mai: Kriseledelsen i Arendal kommune orienterte administrasjonsutvalget torsdag at det planlegges å legge til rette for besøk mellom pårørende og pasienter i kommunens institusjoner ved bruk av telt utendørs.
– Da kan vi ha kontroll og føre logg på hvem som besøker hvem med tanke på smittesporing. Vi tror at det vil gi mer trygghet for beboerne, opplyste ordfører Robert C. Nordli.
Han takket ansatte for å være flinke til å ivareta retningslinjene for smittevern og takket innbyggerne som bor på institusjonene for å ha forholdt seg til retningslinjene.

7. mai: Helsepartiets Egil Hagen, som til daglig jobber ved Sørlandet sykehus Arendal som overlege, opplyste i administrasjonsutvalgets møte i Arendal torsdag formiddag at det per torsdag ikke er noen innlagte med covid-19 på sykehuset i Arendal. Sykehusforetakets egen praksis er å ikke opplyse hvilke av de tre sørlandssykehusene denne pasientgruppen er innlagt ved og viser til personvernhensyn.

6. mai: Sørlandet sykehus helseforetak melder om tre innlagte med påvist smitte av covid-19. 32 pasienter er innlagt med mistanke om smitte. Én av de innlagte på i begge kategoriene er under 50 år.

4. mai: Arendal kommune arbeider nå for å legge til rette for besøk på institusjoner. Kriseledelsen kalte inn til pressekonferanse om temaet mandag. Kun Lokalavisen Geita møtte på denne pressekonferansen.

Her kan du lese Lokalavisen Geitas artikkel fra pressemøtet, samt høre hele i lydopptak.

29. april: Sørlandet sykehus helseforetak opplyser at fire pasienter er innlagt med påvist covid-19. 35 er innlagt med mistanke om smitte. To pasienter innlagt er under 50 år.

29. april: Ettersom det ikke er smitte i institusjoner og bofellesskap i Arendal ønsker kriseledelsen å ikke åpne for besøk på institusjoner, selv om det er blitt gjort i andre kommuner og det bes om i Arendal. Kriseledelsen opplyser at den gode situasjonen er ønskelig å opprettholde så lenge som mulig og derfor følger kommunen råd fra Folkehelseinstituttet.

29. april: Arendal kommunes kriseledelse varsler at kommunen vil gi innbyggere med erfaring fra barnehage og skole mulighet til å melde seg til innsats. Bakgrunnen er å være forberedt på eventuell smitte i denne typen institusjoner, opplyses det i en oppdatering.

27. april: Ifølge tall fra Sørlandet sykehus helseforetak er det mandag formiddag innlagt fire pasienter med påvist koronasmitte. 39 pasienter er innlagt med mistanke om smitte. En av pasientene er under 50 år.

24. april: Et regnskap Agderposten viser til i forbindelse med koronautgifter i Arendal kommune så langt, forteller at kostnadene er på ca. 130 millioner kroner. Det er omtrent 100 millioner kroner mer enn det kommunen har mottatt i statlig støtte så langt. Ordfører Robert C. Nordli sier til avisen at staten må komme med mer penger, og at han gjerne reiser til Oslo og tar med seg den store gangetabellen.

24. april: Arendal kommunes kriseledelse melder fredag om at en eldre person fra Arendal med covid-19 døde torsdag 23. april. Det gis ikke ytterligere opplysninger på nettsiden.

24. april: Tall fra Sørlandet sykehus helseforetak viser fredag formiddag at fem pasienter er innlagt med påvist koronasmitte. 27 er innlagt med mistanke om smitte. Ingen av de innlagte er under 50 år.

23. april: Sørlandet sykehus helseforetak melder i en pressemelding at en eldre innlagt pasient med koronasmitte døde torsdag formiddag. Dette er det andre dødsfallet ved Sørlandet sykehus knyttet til koronapandemien. Sykehuset opplyser ikke hvilket av det tre sykehusene vedkommende var pasient ved og viser til personvern og hensyn til pårørende som begrunnelse for å ikke gi ytterligere opplysninger.

23. april: Arendalsuka melder at årets arrangement avlyses.

23. april: Helse- og omsorgssjef Torill Skår opplyser til bystyret at Arendal kommune har måttet rasjonere smittevernutstyr. 70.000 smittevernfrakker, 12.000 avanserte munnbind og 220.000 kirurgiske munnbind er bestilt for flere uker siden. Det er også bestilt co2-konsentratorer, som skal kunne tas med ut til pasienter som trenger oksygen. Nå venter kommunens helseledelse på at det ankommer fra utlandet.
– Noe av dette står på Gardermoen og vi vet ikke når det kommer gjennom tollen, men er forsikret om at det skal komme ut i ekspressfart når det kommer. Dette er nok til fire måneders drift og vi jobber intenst med å sikre mer, sier Skår.

23. april: Rådmann Harald Danielsen opplyser fra kriseledelsen at rapporter fra barnehager er at det er vanskelig å holde ordinær åpningstid med fullt smittevernregime. Han informerte om at en oppdatering av forskriften for barnehager er oppdatert slik at det tillates kortere åpningstid av hensyn til smittevern. Ifølge Danielsen er det åpning for at barnehager, skoler og SFO kan få ulike åpningstider for å ivareta lokalt smittevern.
– Det betyr at det kan bli litt ulik åpningstid til uka, sa Danielsen.

23. april: – Smittevernutstyr er fordelt med 70 prosent til sykehus, 30 prosent til kommunene. Enten er fordelingsnøkkelen gal, eller så er det for lite smittevernutstyr i Norge, sier Nordli. Stadig har det også dukket opp utstyr som ikke er godkjent. Arendal kommune har måttet levere tilbake 20.000 munnbind til en lokal bedrift. Ordføreren legger til at det ikke er for å skremme innbyggerne at smittevernutstyr blir satt på agendaen, men for å melde et reelt behov.

23. april: Ordfører Robert C. Nordli ber i en orientering til bystyret torsdag morgen alle om å huske på at krisen ikke er over og at alle har ansvar.

22. april: Arendal kommune holder nettmøte om skolestart kl. 12.00. Det foregår på Facebook og det er mulig å stille spørsmål til skolesjef Øystein Neegaard, ordfører Robert C. Nordli og smittevernsykepleier Lene Vaaje Hansen.

22. april: Sørlandet sykehus helseforetak melder om tre innlagte med covid-19 og 32 innlagte med mistanke om smitte. Ingen av pasientene er under 50 år. Totalt er 40 pasienter med påvist covid-19 utskrevet, mens antallet døde fortsatt er én.

21. april:  Har kjøretøyet ditt EU-kontroll i mai eller senere, får du ikke utsatt frist, opplyser Statens vegvesen.

20. april: Sørlandet sykehus helseforetak melder om fem innlagte med covid-19 og 30 innlagte med mistanke om smitte. Én av pasientene er under 50 år.

20. april: Utdanningsdirektoratet har lagt frem veileder til smittevernhensyn for barnetrinnet på skolene. Onsdag kl. 12 holder Arendal kommune nettmøte om temaet, i forkant av skoleåpning for 1. til 4. trinn kommende mandag.

20. april:  En hjemmesykepleier i Arendal har testet positivt for koronavirus, skriver Agderposten. Kommunen vil ikke opplyse om hvor mange nærkontakter og pasienter som er satt i karantene, og viser til personvernhensyn. Ifølge avisen bekrefter ordfører Robert C. Nordli at det kun dreier seg om “noen” pasienter i karantene. Han sier samtidig at det er god kontroll på det aktuelle smittetilfellet. Han råder folk til å huske på at koronasituasjonen er langt fra ferdig og oppfordrer folk til å være mest mulig hjemme, vaske hendene ofte, holde avstand og ikke være flere enn fem.

19. april:  Tallet på bekreftede smittetilfeller totalt i Arendal er søndag kommet opp i 28, ifølge kommunens nettsted. Sørlandet sykehus helseforetak rapporterer om tre innlagte koronapasienter, mens 40 er innlagt med mistanke om smitte av covid-19.

18. april:  Sørlandet sykehus helseforetak opplyser lørdag morgen at en eldre koronasmittet pasient ved sykehuset er død. Det er første dødsfall ved Sørlandet sykehus helseforetak. Sykehuset opplyser ikke ved hvilket av de tre sykehusene Flekkefjord, Kristiansand eller Arendal pasienten var innlagt og viser til personvernhensyn, skriver NRK Sørlandet.

17. april:  Sørlandet sykehus bestemte fredag å gå fra gul til grønn beredskap. Det vil fortsatt være adgangskontroll og besøksforbud, men sykehusforetaket har kapasitet til å ta imot ordinære pasienter til blant annet poliklinisk behandling og planlagte operasjoner. Det rapporteres om fem innlagt med påvist smitte, mens 27 er innlagt med mistanke om smitte. En av av de innlagte er under 50 år. Totalt er det utskrevet 37 pasienter med påvist covid-19 under oppholdet på sykehus.

17. april:  Tallet på bekreftede smittetilfeller totalt i Arendal er torsdag økt med én til 28, ifølge kommunens nettsted. Fredag ble det gjennomført nettmøte om åpning av barnehagene. Opptak av møtet er publisert på kommunens side på Facebook.

16. april:  Tallet på bekreftede smittetilfeller totalt i Arendal er torsdag kommet opp i 27, ifølge kommunens nettsted.

16. april:  Rådmann Harald Danielsen, som leder kommunens kriseledelse, informerte i adminstrasjonsutvalget torsdag om status i koronasituasjonen. Han kunne fortelle at det ved en av kommunens institusjoner har vært mistanke om koronasmitte, men at prøver slo fast at det ikke var tilfelle. Han opplyste ikke hvilken institusjon mistanken oppsto. Han kunne også orientere om at det planlegges for barnehageåpning mandag og at det kan være aktuelt med redusert åpningstid for å klare å gjennomføre å holde barnehagene åpne med retningslinjene som er gitt fra Utdanningsdirektoratet.

16. april:  Arendalsordfører Robert C. Nordli opplyste i formannskapet at det 23. april vil tas en avgjørelse om årets Arendalsuka skal avlyses. Arendalsuka skal etter planen arrangeres i august.

16. april:  Arendals 17.mai-komité har bestemt at den offisielle markeringen av nasjonaldagen skal skje med båtparade i stedet for de tradisjonelle togene. Det kan du lese mer om her (+)

15. april:  Arendal kommune opplyser at antallet bekreftet smittede er 26. Sørlandet sykehus har i dag analysert 45 prøver, hvorav én er bekreftet positiv for covid-19. Sykehusene i Agder har seks pasienter innlagt med påvist smittede, mens antallet innlagte med mistanke om smitte var onsdag ettermiddag 37.

15. april:  Fredag 17. april kl. 10.00 inviterer ordfører Robert C. Nordli i Arendal kommune og ansatte fra administrasjonen til nettmøte hvor innbyggerne i Arendal kan stille spørsmål til kommunen knyttet til barnehageoppstarten. Det har kriseledelsen i Arendal bestemt onsdag.
– Vi har tillit til at retningslinjer fra nasjonale myndigheter sikrer trygge forhold både for barn og ansatte, heter det i en oppdatering fra kommunen.

15. april:  Myndighetenes veileder til oppstart av barnehager fra 20. april er nå klar. Den kan du lese her.

15. april:  Sørlandet sykehus helseforetak opplyser at seks pasienter er innlagt med covid-19. 51 pasienter er innlagt med mistanke om smitte.

14. april:  Sørlandet sykehus helseforetak opplyser at sju pasienter er innlagt med covid-19. 52 pasienter er innlagt med mistanke om smitte. Det er ingen av pasientene som er under 50 år. I løpet av onsdagen er det kommet prøvesvar på 14 tester for koronavirus, ingen av disse var positive. Se tallene her.

13. april: Kommunen melder mandag at antallet bekreftet smittede med covid-19 er 25.

12. april: Kommunen melder søndag at antallet bekreftet smittede med covid-19 fortsatt er 24. Tallet er likt som før helgen.

10. april: Arendal kommune melder fredag om at antallet påvist smittede av covid-19 i kommunen er 24. Sørlandet sykehus opplyser at ni pasienter er innlagt med viruset, mens 49 pasienter er innlagt med mistanke om koronasmitte.

7. april: Arendal kommune opplyser at 23 personer har vært eller er testet positive for covid-19. Sørlandet sykehus opplyser at sju pasienter er innlagt med virussmitte, mens 31 er innlagt med mistanke om smitte.

7. april: – De nye analysene gir grunn til forsiktig optimisme, sier statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse om korona-situasjonen. – Endringene skal vi gjøre sammen, kontrollert og over tid. 20. april åpnes barnehagene. SFO og 1.-4.trinn i grunnskolen åpnes 27. april. Det gjør også VG2 og VG3 i yrkesfaglig løp og yrkesfag. Forutsetning er at det kan gjennomføres på en smittevernfaglig måte. Utdanningsministeren sier at det er et mål at alle elever i grunnskolen på en eller annen måte er tilbake på skolen før sommeren. 27. april åpner universiteter, høyskoler og fagskoler.

Her er regjeringens nye tiltaksliste og tidsplaner.

5. april: Arendal kommune melder at 22 personer er bekreftet at er eller har vært smittet av covid-19. Les mer her.

3. april: Arendal kommune melder at 20 personer er bekreftet at er eller har vært smittet av covid-19. Les mer her.

3. april: Over 400.000 er registrert som arbeidssøkere i Navs statistikk ved utgangen av mars.  I Agder er 15.560 registrert som helt ledige, noe som utgjør 10,3 prosent av arbeidsstyrken. I Arendal er tallet 2.207 personer, noe som utgjør 10,4 prosent av arbeidsstyrken. Det er en økning på 282 prosent sammenlignet med mars måned i fjor.

2. april: Arendal kommune vil ha beredskap innen psykisk helse og rus for innbyggere som har behov for kontakt i påsken. Kirkens bymisjon og T5-senteret har satt opp telt på Teaterplassen for suppeservering og sosialt samvær, og holder åpent langfredag og påskeaften. Les mer her.

2. april: Sørlandet sykehus helseforetak har endret rapporteringen av smittesituasjonen. Tallene finner du her.

1. april: Arendal kommune følger Helsedirektoratets nye retningslinjer om idrettsanlegg og fotballbaner. Disse åpnes nå opp for organisert og uorganisert aktivitet så lenge smittevernreglene følges. Les mer her. SFO og barnehager holder åpent i påsken for de som har et kritisk behov. Det er ikke bestemt om sommervann til hytter skal settes på før 1. mai.
– Pr. nå begrunnes dette med at økt aktivitet på hytter generelt innebærer økt press på helsetjenester, skriver kriseledelsen.
Lokalavisen Geita kunne tidligere denne uka melde om hytteiere som blir forskjellsbehandlet innad i egen kommune fordi noen har sommervann og andre har helårsvann.

Les også: Her har noen vann – andre har ikke

1. april: Sørlandet sykehus opplyser at 13 personer er innlagt med koronasmitte. Det er to flere enn tirsdag. Arendal kommune har oppjustert antall bekreftet smittede til 19.

31. mars: Sørlandet sykehus opplyser at 11 personer er innlagt med koronasmitte. Det er to færre enn mandag. Arendal kommune opplyser at ytterligere én person har fått påvist koronasmitte, slik at antallet er 18. Kriseledelsen i Arendal opplyser at om det blir behov for flere plasser for pasienter med covid-19 enn det er plass til på avdelingen på Myratunet, kan Sør Amfi bli tatt i bruk til denne pasientgruppen.

30. mars: Sørlandet sykehus helseforetak opplyser mandag formiddag at 13 pasienter er innlagt på sykehus med koronasmitte. På ettermiddagen var tallet økt til 14. 24 ansatte har påvist koronasmitte. Tallet på bekreftede smittetilfeller i Arendal var mandag kl. 18 fortsatt 17, som søndag.

29. mars: Kommunen opplyser at antallet bekreftede smittede er 17.

27. mars: Arendal kommune opplyser at 16 personer har bekreftet koronasmitte fredag. Det er en økning på én fra døgnet før. Sørlandet sykehus helseforetak melder om elleve innlagte koronapasienter.

26. mars: Arendal kommune opplyser at 15 personer i Arendal er bekreftet smittet med covid-19.

26. mars: Fylkesmannen i Agder har meldt behov for 137.550 munnbind, 17.110 åndedrettsvern, 7.817 briller/visir, 237.900 hansker, 87.000 smittevernsfrakker og 50.000 hodebeskyttelser. Behovet er meldt inn til Helsesdirektoratet, ifølge VG. Samlet har fylkesmennene i Norge meldt ifra om et behov på 1,8 millioner munnbind og nær 5,3 millioner hansker.

26. mars: Arendal kommune rapporterer om at det er god dialog med sykehuset, men at det er behov for å diskutere alternativer dersom sykehuset ikke kan håndtere et stort antall pasienter i egen bygning. Ved Myratunet er det opprettet en egen covid-19 avdeling, og kommunen kan raskt komme opp med 50 nye sengeplasser ved behov. Les mer her.

25. mars: 14 personer er i dag bekreftet smittet av koronaviruset i Arendal, ifølge kommunens nettsted. Det er en økning på to fra tirsdag. Åtte personer er innlagt ved et av de tre sykehusene i Agder, 22 ansatte er påvist smittet. Onsdag ble 210 koronaprøver analysert, og seks av disse var positive, melder helsefortaket.

25. mars: Regjeringen melder at alle eksamener i grunnskolen og alle skriftlige eksamener på videregående skole i år er avlyst denne våren. Det er foreløpig ikke avklart hva som skjer med muntlig eksamen. Det arbeides med løsninger for de som er privatister og lærlinger. Les mer her.

25. mars: Statens vegvesen opplyser onsdag at trafikkstasjonene i landet holder stengt til og med 13. april. Les mer her.

24. mars: Arendal kommune melder om 12 bekreftede koronasmittede. Sørlandet sykehus helseforetak melder om seks innlagte, det er tre personer færre enn mandag.

24. mars: Regjeringen har bestemt at tiltakene som er innført for å begrense koronasmitten skal forlenges og vare til 13. april. Det opplyste statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag. Helseminister Bent Høie opplyste at barnehager, skoler og universiteter skal holdes stengt. Helseministeren la også frem presisering av retningslinjer for sosial distansering.

24. mars: Kriseledelsen i Arendal kommune opplyser at ti personer oppsøkte «koronaklinikken» i Nedeneshallen som åpnet mandag. Pasienter hit må være henvist av fastlege. En korona-avdeling er opprettet på Myratunet bo- og omsorgssenter og bystyrets møte 2. april skal gjennomføres digtalt med 39 representanter. Les mer her.

24. mars: FHI melder at 2.566 personer har påvist covid-19 i Norge. Siden midnatt i går er det meldt om 196 flere tilfeller. 10 personer har mistet livet, og disse har en gjennomsnittsalder på 87 år. 212 personer er innlagt på sykehus med viruset, og antallet pr dag er økende. Her finner du dagsrapporten.

23. mars: Ifølge Arendal kommune er 10 personer bekreftet smittet av koronaviruset. Det er opprettet en luftveisklinikk i Nedeneshallen, der fastleger henviser og en egen koronavdeling på Myratunet bo- og omsorgssenter. Kriseledelsen i kommunen er forberedt på at tiltakene som er satt i gang for å hindre smittespredning kan vare utover 26. mars. Det tas også høyde for at årets feiring av nasjonaldagen ikke blir slik vi er vant til. Les mer her

23. mars: 1.398 personer i Arendal søkte NAV om dagpenger under permittering sist uke. Det er opp fra 126 personer fra uka før. Til sammen er antallet dagpengesøknader mandag på 1.524, ifølge statistikken fra NAV.no.

23. mars: Lokalavisen Arendals Tidende har permittert alle ansatte, skriver Agderposten. Ifølge avisen drives Arendals Tidende på dugnad, med konstituert redaktør Nils Petter Vigerstøl. Agderposten melder at flere andre aviser sliter med annonseinntektene og at bakgrunnen er den pågående koronakrisen.

22. mars: Sørlandet sykehus melder om at helseforetaket søndag har 6 pasienter innlagt med koronasmitte. Helseforetaket holder tilbake informasjon om hvilke sykehus innleggelsene er ved.

22. mars: Nå kan du registrere deg om du har symptomer på korona, melder Folkehelseinstituttet.

 

Under finner du informasjon fra andre kilder:

Lokalavisen Geita

Annonse: